Oppilaalle ja kotiväelle

Oppilaalle ja kotiväelle

Musiikki vaikuttaa myönteisesti lapsen kehittymiseen ja persoonallisuuden kasvuun. Musiikkiopisto pyrkii osaltaan tukemaan lasten ja nuorten musiikillista ja henkistä kasvua ja kartuttamaan heidän luovuuttaan edistäviä taitoja ja tietoja.

Sitoutuminen lapsen musiikkiharrastukseen vaatii perheeltä sekä ajankäyttöä että taloudellisia uhrauksia, mutta palkitsee monin verroin aineettomilla, henkisesti vahvistavilla kokemuksilla ja -arvoilla.

Esiintyminen

Julkiset esiintymiset ovat olennainen osa musiikinopetusta. Opisto järjestää säännöllisesti oppilasiltoja ja muita esiintymisiä, joissa oppilaat saavat esiintymiskokemusta. Lisäksi oppilaita esiintyy tilaisuuksissa, joihin musiikkiopistolta on tilattu ohjelmaa. Hyväksytyn tasokurssin suorittamiseksi tarvitaan vähintään kaksi esiintymistä lukuvuodessa.

Musiikin kuuntelu

Omien esiintymisten lisäksi oppilaan on hyvä kuunnella muiden esityksiä. Kuuntelukertoja on oltava vähintään kolme lukuvuodessa, jotta tasokurssin suoritus hyväksytään.

Kurssitoiminta

Säännöllisen opetuksen lisäksi musiikkiopisto järjestää erilaisia kursseja, periodeja tai muita tapahtumia. Näistä tiedotetaan erikseen niille oppilaille, joita tapahtuma koskee.

Arviointi

Oppilaan edistyminen arvioidaan oppitunneilla, tasosuorituksissa ja julkisissa esiintymisissä. Arviointiin osallistuvat opettajat, rehtorit, aineryhmien muut opettajat sekä edellä mainituista henkilöistä muodostetut tutkintolautakunnat. Palaute annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti.

Arvosteluasteikko on viisiportainen: välttävä (1), tyydyttävä (2), hyvä (3), kiitettävä (4) ja erinomainen (5). Osa tasosuorituksista arvioidaan ainoastaan asteikolla hyväksytty - uusittava.

Opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista. Perustason ja musiikkiopistotason päättötodistuksen muoto on Opetushallituksen hyväksymä. Tasosuoritukset noudattavat valtakunnallisesti yhdenmukaisia Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n hyväksymiä vaatimuksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä