På svenska

Coronarestriktioner

Musikinstitutet informerar 3.3.2021

Undervisningsarrangemangen 8.3-28.3.

Individuell undervisning

 • Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov
  – alla elever födda 2007 eller tidigare övergår till distansundervisning under tiden 8.3-28.3.
 • undervisningen kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen. 

Gruppundervisning

 • musikinstitutet ordnar undervisning i smågrupper för elever födda 2008 och senare (under 10 personer) utan vårdnadshavare och följer här musikinstitutets stränga corona-anvisningar. Lärarna informerar skilt sina grupper om tidtabellerna.
 • orkestrar och körer kan endast samlas i under 10 personers grupper genom att beakta undervisningsutrymmenas personbegränsningar, närvarande endast elever födda 2008 eller senare  
  -orkestrarnas och körernas ledare informerar om gruppernas sammansättningar och tidtabeller.
 • undervisning i musikens gestaltningsämnen (muge) fortsätter fortfarande på distans i alla grupper i alla verksamhetsunkter.
 • handledning av smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.


Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.


Musikinstitutets anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.

MEDDELANDE 12.8.2020

MEDDELANDE

Musikinstitutets meddelande till elever och vårdnadshavare

Bästa elev och vårdnadshavare

 

Vi vill önska er en fin början på läsåret. Välkommen att börja din musikhobby igen. Musikinstitutets undervisning (grundstudier, förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning) börjar som normal närundervisning fr.o.m. må 24.8. Bokning av den egna lektionstiden sker den här hösten på distans, lärarna tar kontakt per telefon. De är alltså inte på plats i musikinstitutets utrymmen. Lärarna tar kontakt under vecka 34 på följande sätt:

 

Borgå och Askola ti 18.8 kl 15-18
Lappträsk och Lovisa ons 19.8 kl 16-18
Mäntsälä, Borgnäs, Pukkila to 20.8 kl 16-18
Sibbo  to 20.8 kl 16-18

 

Musiklekskola

Musiklekskolans undervisning börjar enligt läsordningen fr. o .m. må 31.8. Vecka 35, fr.o.m. 24.8 arrangerar vi musiklekinfo-tillfällen i de olika verksamhetspunkterna för barn och föräldrar. Infotillfället innehåller en kort musikstund och ni får samtidigt bekanta er med verksamheten och lärarna. Närmare tidtabeller finns på hemsidan www.psmo.fi och på Eepos första sida (psmo.eepos.fi)

 

Att beakta

Musikinstitutet följer stadens corona-anvisningar och vi är förberedda på att reagera snabbt på ändringar i de rådande förhållandena. Vi informerar vårdnadshavare vid behov per e-post och informationen finns också på vår hemsida. Vi strävar till att undvika smittorisker, därför önskar vi att ni beaktar följande saker och också samtalar om det med ert barn:

- Kom till musikinstitutet helt frisk. Anvisningarna gäller också medföljande vuxna och syskon.

-  Alla som besöker våra utrymmen bör tvätta sina händer noggrant med vatten och tvål. Handsprit finns i alla undervisningsutrymmen och det används i en vuxens närvaro.

- Kom ihåg och beakta trygghetsavstånden.

- Om du har något av följande symptom: hosta, ont i halsen, snuva, feber, andnöd, förlorat lukt/smaksinne eller diarré/magont, kan du inte komma till musikinstitutets utrymmen. Du kan vara i kontakt med instrumentläraren senast på lektionsdagen och be att lektionen hålls på distans.

- Om du har fått coronavirussmitta, håll dig borta från musikinstitutet minst 14 dygn efter att symptomen har börjat, vid behov ännu längre. Det behövs två symptomfria dygn innan du kan komma på plats.

 

Mera info om studiernas gång finns i elevguiderna på hemsidan på adressen www.psmo.fi.

 

Mera info:

biträdande rektor Maire Aakko 040 4899 578, Borgå och Askola
biträdande rektor Johanna Lönnfors 040 4899 582, Lappträski, Lovisa och Sibbo
biträdande rektor Sauli Tyni 040 4899 581, Mäntsälä, Borgnäs och Pukkila

Solig början på hösten och vi önskar dig en fin början på terminen!

 

Musikinstitutet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä