Soiton ja laulun perusopetus

Musiikin perusopetus

Musiikkiopistossa annetaan klassisen musiikin ja Pop & jazz -perinteen mukaista taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.

Perusopetuksen oppilaaksi haetaan pääsykokeiden kautta. Lisäksi musiikkiopisto järjestää valmentavaa opetusta, johon voi osallistua ilman erillistä pääsykoetta.

Jokaisella musiikin perusopetuksen oppilaalla on oma solistinen pääaine. Lisäksi hän opiskelee musiikin perusteita ja osallistuu yhteissoittoon.

Valmentava opetus

Valmentava soitonopetus antaa lapselle mahdollisuuden tutustua eri soitinperheisiin. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkiin ja antaa hänelle musiikillisia elämyksiä soittaen, laulaen, liikkuen, kuunnellen ja leikkien.

Perustaso

Perustason opetus jakautuu kolmeen tasokurssiin, joihin jokaiseen sisältyy pääaineen perustaso, musiikin perusteiden perustasot ja yhteissoittoa.

Opetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta tai yksilö- ja ryhmäopetusta. Opetusta annetaan vähintään 45 minuuttia oppilasta kohden viikossa. Opetuksen sisältö noudattaa ainekohtaista opetussuunnitelmaa. Tutustu opetussuunnitelmiin.

Oppilas voi erillispäätöksellä opiskella myös toista solistista ainetta, nk. sivuainetta, johon sovelletaan samaa ohjeistoa kuin pääaineeseen. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa.

Musiikin perusteet ja yhteissoitto ovat ryhmäopetusta.

Kutakin tasokurssia voi opiskella kolme vuotta. Perustason opintoaika on yhteensä 9 vuotta. Opinto-oikeus ylempään tasokurssiin annetaan edellisen kurssin opintomenestyksen perusteella.

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolle siirrytään hyväksyttyjen perustason opintojen jälkeen. Opetus käsittää syventävät opinnot pääaineessa, musiikin perusteet ja yhteissoittoa.

Opistotason opinto-oikeus kestää viisi vuotta. Opistotaso antaa edellytykset myös musiikin ammattiopintoihin.

Aikuisopetus

Aikuisopetus tarjoaa mahdollisuuden opiskella tavoitteellisesti yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan. Opintosuunnitelman sisällön hyväksyy rehtori. Opinto-oikeusaika on viisi vuotta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä