Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat, laaja oppimäärä

Musiikkiopistossa on mahdollista harrastaa musiikkia hyvin monella tavalla. Pienille lapsille on suunnattu musiikkileikkikoulu ja valmennusopinnot. Perusopinnot aloitetaan pääasiassa kouluikäisenä, ja niistä edetään syventäviin opintoihin.