Tervetuloa Pornaisten Peda.net-sivuille!

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja 
Jari Wäre

Yhteystiedot:
puhelin 040 174 5015
jari.ware@pornainen.fi

Sivistysjohtaja on sivistystoimialan
- toimialajohtaja 
- sivistyslautakunnan esittelijä 
- kunnan johtoryhmän jäsen.

Sivistysjohtajan vastuualueeseen kuuluvat
- esi- ja perusopetus 
- taiteen perusopetus
- kirjasto- ja kulttuuritoiminta sekä
- vapaa-aikatoimi.

Lisäksi sivistysjohtaja vastaa
- varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisestäSivistyslautakunta 2017–2021:
Jäsenet 

Peter de Jong, puheenjohtaja 
Jenni Lastuvuori, varapuheenjohtaja 
Johanna Tukiainen 
Ninna Mäenpää 
Marko Sirén 
Heikki Peisa 
Erja Palviainen 
Mira Ohvo-Harhakoski 
Kai Parviainen

Sivistyslautakunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa.

Sivistyslautakunnan esi- ja perusopetukseen liittyviä tehtäviä:

  • johtaa, valvoo ja suunnittelee kunnan koululaitosta
  • vahvistaa työsuunnitelmat
  • valmistaa ehdotuksen koulujen talousarvioksi
  • vastaa oppilaskyyditysten järjestämisestä
  • myöntää oppilaille vapautuksen koulunkäynnistä kuukautta pidemmäksi ajaksi
  • voi erottaa oppilaan kurinpitorangaistuksena enintään kolmen kuukauden ajaksi