Pornaisten tutoropettajat

Pornaisten tutoropettajat

Kirjonen Anu, Pornaisten Yhtenäiskoulu
Nurmi Aarre, Mika Waltarin koulu
Qvintus Tanja, Parkkojan koulu
Schram Michel, Pornaisten Yhtenäiskoulu

Vaalio Harri, Parkkojan koulu
Vesanen Timo, Pornaisten Yhtenäiskoulu

Tutoropettajatoiminta


1. Digiosaaminen:

- opettajien ja oppilaiden TVT-taitojen edistäminen

2. Coaching:
- vahvuuksien etsiminen, tavoitteiden asettaminen ja askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi

3. Uuden OPS:in mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen:
- yhteisopettajuus, arviointi, laaja-alainen osaaminen