Parkkojan koulu

Tervetuloa Parkkojan koulun kotisivuille!

Parkkojan koulu kevät.jpg

Parkkojan koulu on 132:n oppilaan koulu Pornaisissa, Halkiantien varrella keskellä uusmaalaista maalaismaisemaa. Koulumme on pieni, kodikas kyläkoulu, jossa huomioimme oppilaat yksilöinä. Meillä on oppilaita luokka-asteilta 0-6.

Toiminta-ajatuksemme mukaan koulumme tehtävänä on antaa lapselle perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten ja kasvattaa lasta turvallisessa, kannustavassa ja viihtyisässä oppimisympäristössä kohti oman elämän hallintaa.

Koulun toimintakulttuurissa painotetaan myönteistä ja suvaitsevaa ilmapiiriä, joka virittää halun oppia ja aktivoi työskentelemään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Kunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien päämääränä on vastuullisen toiminnan kautta itsenäiseen ajatteluun kasvaminen.

Osoitteemme on:
Alkutaival 16

07190 Halkia

Hallinto

Rehtori Päivi Kulmala, puh: 040 1745067
Koulusihteeri Pirjo Loisa, puh: 040 1745092

Opettajat
Timonen Annukka, puh: 040 5695723 (esiluokka)
Haapaniemi Merja, puh: 040 1745003 (1.lk)
Routti Ruut, puh: 040 1745001 (2.lk)
Kulmala Päivi, puh: 040 174 5067 (3. lk)
Maijanen Marja, puh: 040 1745004 (4.lk)
Vaalio Harri, puh: 040 5724844 (5.lk, oma puhelin)
Kainulainen Eija, puh: 0400 300294 (6.lk, oma puhelin)

Qvintus Tanja, puh: 040 1745093 (vararehtori, erityisopettaja)
Katariina Ärölä (vs. kielten opettaja)
Hintikka Tami, puh: 045 1616091 (ortodoksiopettaja)

Koulunkäynnin ohjaajat
Kumpulainen Janika (koulunkäynninohjaaja ja iltapäiväkerho Repun ohjaaja)
Loisa Pirjo: puh 040 1745092 (koulunkäynnin ohjaaja)
Rinne Pinja (koulunkäynninohjaaja ja iltapäiväkerho Repun ohjaaja)
Tossavainen Outi, puh: 040 1745072 (koulunkäynninohjaaja, esikoulu)
Vuori-Halonen Elina, puh: 040 1745094 (koulunkäynnin ja iltapäiväkerho Repun ohjaaja),
sähköpostiosoite elina.vuori@edu.pornainen.fi

Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@edu.pornainen.fi

Iltapäiväkerho Reppu, puh: 0403145118

Muu henkilökunta
Haansuu Heidi (siistijä)
Kälkäjä Sirpa, puh 040 1745059 (keittiö)
Tikkanen Jenni, puh 040 314 5616 (terveydenhoitaja) jenni.tikkanen@keusote.fi
Putous Kirsi, puh 040 1745080 (koulupsykologi)
Hanna Laine, puh 040 7368544 (kuraattori)
Kiinteistönhoitaja, puh 040 5582569

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Meidät tavoittaa myös wilman kautta.

Koulutaksi: Markku Rantala, puh: 0400 203991