Opiskeluhuolto ja terveys

Opiskeluhuolto ja terveys

Opiskleuhuolto

Koulun opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana. Ryhmään kuuluvat koulupsykologi Kirsi Putous, koulukuraattori Minna Syrjäpalo-Lindfors, terveydenhoitaja Jenni Tikkanen, erityisopettaja Tanja Qvintus sekä rehtori Päivi Kulmala. Ryhmässä käsitellään koulun yhteisiä hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä luokkakohtaisia asioita. Luokan asioiden käsittelyyn osallistuu myös luokanopettaja ja mahdollisuuksien mukaan koulunkäynnin tai iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Mikäli käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, ryhmästä muodostetaan moniammatillinen ryhmä, johon kutsutaan mukaan huoltajat ja opiskeluhuoltoryhmästä ne henkilöt, joiden läsnäolo on tarpeellista. Myös oppilas on mukana ryhmässä. Moniammatillisen ryhmän tarkoituksena on yhteistyössä löytää oikeita menettelytapoja oppilaan vaikeuksien selvittämiseen. Opiskeluhuoltoryhmän perustamista voivat toivoa myös huoltajat.

Terveydenhoitajamme on Jenni Tikkanen.  Hän on paikalla pääsääntöisesti maanantaisin. 
Oppilailla on terveydenhoitajan tarkastukset vuosittain. Koululääkäri tarkastaa 1. luokan sekä 5. luokan oppilaat. Vanhemmat saavat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kaikissa lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Koulukuraattori on hyvinvoinnin ja sosiaalialan ammattilainen, joka tukee oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä psyykkisessä ja sosiaalisessa kasvussaan. Kuraattorin työssä yhdistyvät koulun arkeen osallistuminen sekä yhteistyö muiden palveluverkostojen kanssa. Koulukuraattori tekee työtä myös luokkatasolla edistäen hyvää ilmapiiriä ja kiusaamattomuutta Koulukuraattori tukee opettajaa monin tavoin arjessa ja tekee läheistä yhteistyötä huoltajien ja oppilaiden kanssa. Koulumme kuraattorina toimii Noora Toivonen.

Koulupsykologi edistää työssään oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvointia, ja tukee lapsen oppimista, koulunkäyntiä ja kasvua. Koulupsykologin työkenttään kuuluvat oppimisen ja käyttäytymisen pulmat, psykologiset tutkimukset ja arvioinnit sekä korjaavien toimenpiteiden suunnittelu. Koulupsykologi myös konsultoi ja tukee opettajaa hänen työssään sekä toimii yhteistyössä muiden palveluverkostojen kanssa. Koulupsykologin työ on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa. Koulupsykologimme on Kirsi Putous.

Hammashuollosta vastaa hammashoitola. Koululla ei ole omaa hammashoitolaa mutta koululla saattaa käydä nk. popup- hoitola, jonka hoitajat tekevät suun tarkastuksia oppilaille. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä