Ruutuaika

Ruutuaika


Digitaalisuus kuuluu nykyaikaiseen opetukseen olennaisena osana. Porissa oppilaille on hankittu henkilökohtaiset tietokoneet koulutyöskentelyä varten. Nämä tietokoneet mahdollistavat opetussuunnitelman toteuttamisen ja edistävät yhdenvertaisuutta. Oppilaiden kotitaustasta riippumatta kaikilla on mahdollisuus oppia sähköiseen työskentelyyn liittyviä taitoja. Koulussa ei myöskään tarvita oppilaiden omia kännyköitä, koska tarjoamme asianmukaiset työskentelylaitteet koulutyöhön.

Onkin tärkeää ohjata lapsia käyttämään laitteita järkevästi, opettaa heille medialukutaitoa ja suojella heitä sopimattomalta sisällöltä. Koulussa pyrimme ohjaamaan oppilaita tietokoneen ja internetin turvalliseen käyttöön ja pyrimme pitämään koulutyöstä johtuvan päivittäisen ruutuajan kohtuullisena. Koulutyöstä johtuvan ruutuajan määrä on alakoulun ensimmäisillä luokilla pieni ja lisääntyy vähitellen lapsen siirtyessä ylemmille luokille.

Lapsia ja nuoria on kuitenkin suojeltava liialliselta ruutuajalta ja internetin haitallisilta sisällöiltä. Ruutuajan haitat tulevat yleensä viiveellä ja siksi niiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Tutkimustiedon mukaan liiallinen ruutuaika ja haitalliset sisällöt altistavat lapsen ainakin mielenterveyden häiriöille, keskittymisvaikeuksille ja käytöshäiriöille. Vaikutukset ovat yksilöllisiä ja on mahdotonta ennustaa, kenelle lopulta näistä koituu merkittäviä haittavaikutuksia ja kenelle ei. Ruutuajan ja sisältöjen rajoittamista on kuitenkin hyvä tavoitella sekä kotona, että koulussa.

Tässä työssä tarvitaan kodin ja koulun yhteistyötä.

Mitä kotona voidaan tehdä ruutuajan ja sisältöjen rajoittamiseksi

Alakouluikäisen lapsen ei tulisi viettää sosiaalisesti ja fyysisesti passiivista ruutuaikaa kuin enintään 2-3 tuntia päivässä. Tästä ajasta koulutehtävät voivat viedä jo osan. Kotona olisikin hyvä luoda jonkinlaiset säännöt siitä, miten ja kuinka kauan lapsella on ruutuaikaa päivässä. Kuten tiedämme, on liian vaativaa olettaa, että lapsi osaa itse laittaa rajoja omalle ruutuajalleen. Vanhemmalla tulisikin olla jonkinlainen tuntuma siihen, kuinka paljon ruutuaikaa koulutyöt edellyttävät ja mitä sisältöjä lapsi käyttää koulun tarjoamalla tietokoneella ja muilla käytössään olevilla digilaitteilla.

Koulun tarjoaman tietokoneen aktiivista aikaa ei ole rajoitettu, koska se on teknisesti erittäin hankala toteuttaa niin, että pystyttäisiin ottamaan huomioon eri ikäryhmien tarpeet. Koulun tietokoneella vietettyä ruutuaikaa voidaan kotona kuitenkin rajoittaa helposti esimerkiksi sopimalla, että kone jätetään läksyjen tekemisen jälkeen oman huoneen ulkopuolelle sellaiseen paikkaan, jossa huoltaja näkee sen.

Koulun tietokoneella ei ole rajoitettu myöskään sisältöjä avoimessa internetissä, koska tekniset keinot sisällön rajoittamiseen ovat rajalliset. Selaimen Google-haussa on kaikissa laitteissa päällä ns. safe search -toiminto, joka estää K18 -sisällön näkymisen hakutuloksissa. Safe search -toiminnosta huolimatta nettisivu on kuitenkin mahdollista avata, jos sen osoitteen kirjoittaa suoraan osoiteriville. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että huoltaja on tietoinen siitä, mitä lapsi tietokoneellaan tekee. Kotona voidaan vaikka sopia, että huoltajalla on pääsy lapsen tietokoneelle tarkastamaan selaushistoria. Tämä pätee tietysti koulun tarjoaman tietokoneen ohella kaikkiin digilaitteisiin, joita lapsella on käytössään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä