Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus

Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus

Henkilökohtaisen laitteen käyttöönotto vaatii koululaisen huoltajan hyväksynnän. Käyttösopimus löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehden alta (Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus). Ennen kuin luovutamme koneen kotiin, pyydämme teitä tutustumaan laitteen käyttösopimukseen ja kuittaamaan sen Wilman kautta.

Huoltajan hyväksymä käyttösopimus antaa oppilaalle oikeuden käyttää Porin kaupungin omistamaa laitetta ja siihen mahdollisesti liitettäviä lisävarusteita (laturi). Käyttösopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn laina-ajan.


Lainaajan vastuut ja velvollisuudet

Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Käytön tulee olla lain, hyvien tapojen, oppilaitoksen sääntöjen ja tämän sopimuksen mukaista. Laitetta ei saa lainata toisen käyttöön edes tilapäisesti, ilman oppilaitoksen edustajan lupaa. Mikäli laite katoaa tai varastetaan tai laitteeseen tulee vika, toimintahäiriö tai se vioittuu fyysisesti, tästä on ilmoitettava viipymättä luokanvalvojalle tai muulle koulun opettajalle.


Sopimuksen tehnyt lainaaja on vastuussa laitteesta ja mahdollisista lisävarusteista. Niitä on käsiteltävä huolellisesti ja varjeltava särkymiseltä. Jos laite rikkoutuu tai katoaa tahallisen toiminnan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi, huoltajan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti kustannuksista, joita aiheutuu laitteen korjauksesta tai mahdollisen uuden laitteen hankinnasta.


Lainaajan ja hänen huoltajansa tulee tutustua henkilökohtaisen laitteen käyttöön liittyvään ohjeistukseen.

 

Asianmukainen käyttö

Laitetta käytettäessä on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia. Erityisesti on huomioitava tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädäntö.

Laitteen käyttöjärjestelmän lukituksen avaaminen on kielletty.


Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjä liittää laitteen erilliseen laitehallintajärjestelmään. Tämän järjestelmän avulla voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa laitteen asetuksia ja ohjelmistoja. Laite voidaan tarvittaessa lukita ja tyhjentää. Oppilaitoksen edustajalla on lisäksi oikeus tarkistaa laitteen kunto ja toimivuus.

Koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulun tiloissa langattoman verkon laitteen käyttöä varten.

Laitteelle kirjaudutaan koulutuksen järjestäjän hallinnoimalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Mitä käyttösopimus sisältää?

Käyttösopimus näyttää Wilmassa tältä:


Laina-aika (ks. kohta 1)

Laite annetaan oppilaalle 4. ja 7. -luokan alussa ja sen laina-aika kestää kolme vuotta. Laite kerätään kesälomien ajaksi koululle säilytykseen. Tämä tehdään siksi, että opetuksen järjestäjä haluaa tietää laitteen mahdollisista vahingoista ja toimintahäiriöistä heti, jotta laite pystytään korjaamaan mahdollisimman pienellä vaivalla ja kustannuksilla. Kesäloman aikana koulu ei pysty myöskään tarjoamaan käyttötukea vikatilanteissa.


Lainaajan vastuut ja velvollisuudet (ks. kohta 2)

Sopimuksessa lainaaja eli oppilas ja hänen huoltajansa sitoutuvat käsittelemään ja säilyttämään koulun lainaamaa tietokonetta huolellisesti. Tämä kohta lisättiin sopimukseen, koska haluttiin korostaa huolellisen toiminnan tärkeyttä. Tilanne on peruskoulussa uusi ja ennen kokematon. Repussa kulkee kodin ja koulun väliä selvästi arvokkaampi lasti kuin aikaisemmin on totuttu.Jos kone menee rikki tai vahingoittuu
(ks. kohta 3)

Vahingolle ei tietysti voi mitään ja jos vahinko tapahtuu, täytyy siitä ilmoittaa välittömästi opettajalle. 

Jos kysymyksessä on itsestä riippumaton tapahtuma, joka todetaan vahingoksi, kodilta ei tietenkään veloiteta korjauskustannuksia. Jos sen sijaan laitteen hajoaminen todetaan selkeästi tahallaan aiheutetuksi, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja mahdollisesti lähettämään lasku sen mukaan, mitä korjaamiseen käytetyt varaosat ovat maksaneet.

Usean vuoden kokemuksen perusteella on todennäköistä, että vain todella harvassa tapauksessa laite rikkoutuu. Tässäkään yhteydessä laitteen huolellista säilyttämistä ei voi korostaa liikaa.

Lue lisää laitteen säilytyksestä ja korvaushinnoistaAsianmukainen käyttö
(ks. kohta 4)

Tässä kohtaa viitataan useampaankin Suomen lakiin, kuten tekijänoikeus- ja tietosuojalakiin. No pitääkö ne sitten lukea kannesta kanteen ennen kuin laitteen voi ottaa käyttöön? Ei tarvitse. Kunhan muistaa hyvän käytöksen ja toiminnan säännöt käyttäessään laitetta. Viestivälineitä käytetään fiksusti ja koneelle ei tallenneta materiaalia, johon itsellä ei ole oikeuksia. Viime kädessähän Suomen laki velvoittaa tässä meitä kaikkia samalla tavalla, mutta jos yrittää kaikessa tekemisessään toimia fiksusti, ei todennäköisesti tule rikkoneeksi lakia, vaikkei sitä olisi kannesta kanteen lukenutkaan.

Koulutuksen järjestäjä noudattaa omasta puolestaan myös lakeja kaikessa toiminnassaan.Koulutuksen järjestäjä
(ks. kohta 5)

Koulutuksen järjestäjä lupaa omalta osaltaan pitää laitteen ohjelmistot toimintakuntoisina ja tarjota koulun tiloissa netin laitteelle. Koulun edustaja voi joutua kirjautumaan laitteelle jossain tilanteissa, kuten sopimuksessa todetaan. Koulun edustaja noudattaa toiminnassaan omalta osaltaan lakeja, kuten henkilötietolakia. Koulun edustaja ei esimerkiksi lue kenenkään henkilökohtaisia viestejä.

Kotona täytyy jakaa netti itse vaikka puhelimelta tai kodin omasta wlanista. Jos kotona ei ole mitään mahdollisuuksia käyttää nettiä, tarjoaa koulu mahdollisuuden jäädä koululle tekemään läksyt koulupäivän jälkeen. Osa läksyistä on sellaisia, ettei niiden tekeminen edellytä nettiä.Käyttäjätili (ks. kohta 6)

Laite toimii Googlen EDU -tunnuksella. Tämä on monilta osiltaan samanlainen kuin useimmille tuttu Gmail-sähköposti. Mukana tulee Googlen tutut palvelut, kuten sähköposti, pilvitallennustila, tekstin tuottamisen ja muokkaamisen sovellukset jne.

Tunnukselle tulee kertymään paljon oppilaan koulutöitä vuosien varrella. Tilin salasana kannattaa pitää vain omassa tiedossa ja sitä kannattaa vaihtaa riittävän usein. Salasanaa ei saa koskaan luovuttaa toiselle henkilölle. Huoltajalla on oikeus kirjautua alle 15-vuotiaan oppilaan tunnuksella laitteelle ja tarkistaa, mitä laitteella ja siihen liitetyillä työkaluilla on tehty. Helpoiten tämä tapahtuu tietysti niin, että huoltaja pyytää oppilaalta luvan tarkastella laitetta. Jos alle 15-vuotias ei jostain syystä suostu tähän, huoltaja voi tilata salasanan muutoksen koululta. Uusi salasana toimitetaan hänelle ja näin huoltaja voi kirjautua laitteelle ja tarkastella käyttäjätilin toimintaa.Allekirjoitus (ks. kohta 7)


Huoltaja kuittaa käyttösopimuksen sähköisellä allekirjoituksellaan (rasti ruutuun). Samalla huoltaja vakuuttaa, että käyttösopimuksen ehdot on luettu ja asiasta on keskusteltu kotona lapsen kanssa ennen allekirjoittamista.

Tässä yhteydessä kannattaa keskustella tarkkaan siitä, miten laitetta säilytetään huolellisesti kotona, koulumatkalla ja koulussa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä