Tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa

Tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa

Digitaaliset välineet ja oppimateriaalit ovat tärkeä osa peruskoulujen opetusta tänä päivänä. Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa työelämää varten. Päästäkseen tähän tavoitteeseen Porin kaupunki päätti heinäkuussa 2016 nykyaikaistaa opetuksen ohella myös opiskeluvälineitään. Kaupunki jakoi syksystä 2017 lähtien 4. ja 7. luokan oppilaille omat henkilökohtaiset tietokoneet ja sähköiset opiskelutunnukset opiskelukäyttöön. Syksyllä 2019 kaupungin kaikilla 4.-9. -luokkalaisilla oli laite käytössään.

Porissa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. TVT-taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä