Huoltajilta kysyttävät luvat Wilmassa

Huoltajilta kysyttävät luvat

Porin kaupungin opetusyksikkö kysyy perusopetuksen aikana seuraavia oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyviä lupia huoltajilta. Osa lupakyselyistä on lukuvuosikohtaisia ja osa toimitetaan harvemmin. 

Lupia kysytään aina lukuvuoden alussa ja huoltaja täyttää lupakyselyt itse Wilmassa. Jos muutoksia halutaan näihin tehdä muuna aikana, pitää huoltajan lähettää Wilma-viestillä asiasta tieto oppilaan luokanohjaajalle tai luokanvalvojalle ja muutoksen Wilmaan tekee koulusihteeri.


Huoltajilta kysyttävät luvat perusopetuksen eri vaiheissa

Lupa

Missä vaiheessa

Kuvaus

Julkaisulupa

Jokaisen lukuvuoden alussa

Lomakkeella kysytään huoltajan lupaa siihen, että oppilaan nimi, kuva tai julkaistavaksi tehty oppilastyö voi esiintyä esimerkiksi koulun tai kaupungin nettisivulla tai tiedotusvälineissä. 

Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus

4. ja 7. -luokkien alussa

Porilaisilla 4.- 9. -luokkien oppilailla on käytössään henkilökohtainen tietokone. Tällä lomakkeella sitoudutaan käyttämään ja säilyttämään tietokonetta huolellisesti ja sääntöjen mukaisesti. 

Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimuksesta tarkemmin

Nuorisopassi

5. - 9. -luokkien alussa vuonna 2019

Jatkossa vain 5 -luokan alussa.

Tällä lomakkeella kysytään lupaa Porin kaupungin Nuorisopassin käyttöönottoon tarvittavien henkilökohtaisten tietojen siirtämiseen Nuorisopassi -palvelun ylläpitäjälle (Porin kaupunki).

Nuorisopasseilla porilaiset 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset voivat osallistua ilmaiseksi erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin. Lisäksi 5.- ja 6.-luokkalaiset pääsevät passeilla uimaan maksutta kerran viikossa. Nuorisopassi on mobiilisovellus, joka ladataan puhelimeen. 

Lisää tietoa Nuorisopassista

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen

Jokaisen lukuvuoden alussa

Tällä lomakkeella oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai niille vaihtoehtoiseen toimintaan. Koulun järjestämiä uskonnollisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi koulun jumalanpalvelukset.

Lupaa kysytään Wilman kautta lukuvuoden alussa, mutta huoltajalla on oikeus ilmoittaa jokaisen uskonnollisen tilaisuuden osalta erikseen, osallistuuko lapsi siihen vai vaihtoehtoiseen toimintaan. Tällöin huoltaja ilmoittaa asiasta luokanohjaajalle tai -opettajalle. Kouluissa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista ja niille vaihtoehtoisesta toiminnasta tiedotetaan huoltajia hyvissä ajoin etukäteen.

Tässä yhteydessä kannattaa huomata, että Suomessa esi- ja perusopetuksessa on useita perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Näihin juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena


Opetushallituksen ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa

Porin kaupungin opetusyksikön ohje: Porin kouluissa järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet

Lisäksi

Huoltajan yhteystietolomake

Auki aina

Tällä lomakkeella huoltaja voi muokata seuraavia tietojaan:

henkilötunnus
osoitetiedot
matkapuhelin
sähköpostiosoite

Huom. huoltajan tulee aina ilmoittaa uudet yhteystiedot myös koululle. Pelkkä tietojen päivittäminen Wilma-lomakkeeseen ei riitä. Pahoittelemme menettelytapaa.Miksi koulussa käytettävien sähköisten palvelujen ja -oppimisympäristöjen käyttöön ei pyydetä huoltajan lupaa?


Näistä ei kysytä erikseen lupaa huoltajalta, koska käytämme vain sellaisia sähköisiä palveluita, joiden tietoturvasta on varmistuttu ja jotka ovat tietosuojalain mukaisia. Lisäksi Porin kaupunki on solminut näiden kanssa sopimukset henkilötietojen käsittelystä. Lisää tietoa Porin kaupungin opetusyksikön opetuksesta käyttämistä sähköisistä palveluista saat täältä.

Mistä lupalomakeet löytyvät?

Lupakyselyt löytyvät Wilmasta lomakkeet -välilehdeltä. Lupakyselyt ovat aktiivisia lukuvuoden alussa niinä lukuvuosina kun ne kuuluu täyttää. Lupakyselyt eivät toimi Wilman mobiilisovelluksella, ne on täytettävä selaimen kautta, joko tietokoneella tai puhelimella.

Oma etusivu -> lomakkeetHuom: Mikäli huoltajalla ei ole käytössään Wilmaa, koululta on saatavissa paperinen täytettävä lomake erikseen jokaiseen lupakyselyyn.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä