Digipedagogiikka

Mitä pidät tärkeänä lasten ja nuorten teknologian käytössä - siis mitä haluaisit heidän tietokoneillaan ja puhelimillaan tekevän ja oppivan tekemään?

SL Jotain hyödyllistä, eikä pelkästään tappopelien pelaamista! Hienoa olisi, jos se liittyisi jotenkin oppimiseen...

Timo Kaikkea mikä auttaa oppimisessa ja on erilaista kuin "vanha" taulu-kirja-vihko tyyli
JK tiedonhakua, laitteiden käyttöä, tuottamista, tallentamista, sosiaalisen median hyötyjä ja haittoja, käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. 
MA Hakea tietoa, herättää ajatuksia, vaihtaa ajatuksia, koostaa,tutkia. Oppia käyttämään sellaisena välinenä, joka auttaa arjessa ja opiskelussa. Hienoa olisi myös oppia ottamaan yhteyksiä reaaliajassa eri puolille maailmaa.

HH   Tarvittavan tai kiinnostavan tiedon haku, asioiden hoito, opiskelu ja laadukas yleissivistävä viihde-/kulttuurikäyttö.
HS  On kiva oppia tekemään, virheistäänkin voi oppia. Se on yleensä tehokkain tapa. Ei siis kannata pelätä laitteita ja uusia asioita. Eteenpäin, kuin mummo lumessa, sitkeästi!!! :-) 
EJ haluan heidän oppivan käyttämään TVT-laitteita oppimisen mahdollistajana monipuolisesti. Esim. tekstinkäsittelyä, tiedonhakua, esitelmien valmistelua jne.
MP Tajuavat, että mitä nettiin lataavat, siellä pysyvät. Osaavat tallentaa tuotoksensa "oikeaan" paikkaan. Pitkäjänteisyyttä esim. taulukkolaskennassa, ovat tottuneet "naps ja kaikki valmista". Kriittistä suhtautumista siihen mitä netistä löytyy.
MK; olisi tärkeää, että oppilaat osaisivat valita mitä kannattaa milläkin sovelluksella tai ohjelmalla tehdä, mikä palvelee kulloinkin parhaiten.. 

K.L Haluaisin, että oppilaat osaisivat käyttää TVT.tä työvälineenä, eikä pelailun ja viihtymisen kohteena. Tiedon siirto ja jakaminen pitäisi olla oppijoiden kesken helpompaa.
LS Pitäisi ymmärtää, mihin kaikkeen he vaikuttavat, kun ovat tekemisissä digilaitteiden kanssa, kommentoivat eri medioissa, jakavat kuvia yms. Mitä hyvää voi saada aikaiseksi, mitä vahinkoa voi tuottaa. OPS painottaa vaikuttamisen taitojen oppimista ja digimaailma tarjoaa hyvät mahdollisuudet siihen. Olisi hyvä myös ymmärtää, miten laitteet tai järjestelmät toimivat. 

KN Toivon, että oppilaat oppivat toimimaan sähköisissä ympäristöissä noin yleensä, jotta he osaavat toimia niissä ympäristöissä, joita heillä jatkossa tulee vastaan. Toimimaan vastuullisesti ja ymmärtämään, että digilaitteet ovat työkaluja siinä missä kynä ja vihkokin.
MLToivon, että oppilaat oppivat käyttämään digilaitteita tehokkaaseen tiedonhakuun, viestintään ja myös oman sisällön tuottamiseen. Ensisijaisen tärkeää kuitenkin on, että lapsille (ja aikuisille) opetetaan mediakritiikkiä ja muuta monilukutaitoa.

AL Tuottamaan ja tallentamaan itse informaatiota mielekkääseen muotoon, johon on mukava palata myöhemminkin

PT - Oppilaat käyttävät eri lähteitä tulkintaan ja oman sisällön tuottamiseen uudenlaisin välinein. Uudet välineet mahdollistavat oppimisen helpomman ja mielenkiintoisemman reflektoinnin.

PL Tiedon hakeminen ja TVT:n monipuolinen käyttö. 
.. Oppilaan pitäisi ymmärtää, että koneesta tai puhelimesta on hyötyä eikä se ole pelkkä pelailuväline.  Koneiden käyttö itse työvälineenä on monelle hyvin vierasta eivätkä osaa tehdä paljoakaan.
SS Järjen käyttö kaikessa teknologian käytössä on todella tärkeää. Perusasiat kuntoon (esim. näppäintaidot). Tiedonhankinnassa, viestinnässä, sisällön luomisessa hyviä apuvälineitä - monipuolistaa oppimisen keinoja. 

JoS Oppilaiden pitäisi oppia käyttämän tietotekniikkaa työvälineenä. Pelaamisessa ja muussa käytössä opittuja taitoja on hyvä käyttää tässä hyväksi, mutta heidän pitäisi ymmärtää, että se ei ole kaikki. Netiketti olisi hyvä sisäistää kunnolla.
hr

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä