Työnteolla menestykseen

Länsi-Porin koulussa painotetaan päivittäisen työnteon ja aktiivisen osallistumisen merkitystä oman osaamisen ja oppimisen kehittämisessä. Pyrimme kasvattamaan oppilaita, jotka omatoimisuudellaan ja ahkeruudellaan menestyvät jatko-opinnoissaan ja elämässään.

Lukuvuoden 2020-21 oppilaiden työpäivät

Jaksojärjestelmä

Koulussamme on käytössä 4-jaksojärjestelmä. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon, joista kukin kestää noin yhdeksän viikkoa. Suurin osa oppiaineista on hajautettu koko lukuvuodelle. Jotkut oppiaineista on jaksotettu niin, että niitä opiskellaan vain yhden tai kahden jakson ajan. Näissä aineissa opiskelurytmi on siis hieman tiiviimpi. Arviointi tapahtuu opiskelujaksotuksen mukaan.

I jakso

II jakso

III jakso

IV jakso

13.8. - 14.10.2020

15.10. - 22.12.2020

7.1.2021 - 23.3.2021

24.3. - 5.6.2021


Oppitunnit

Oppitunnin aloittamista koulussamme rauhoitetaan niin, että oppilaat jäävät seisomaan pulpettinsa viereen, kunnes opettaja on tervehtinyt heitä ja antanut luvan istua. Tapa on perinteikäs ja se on todettu toimivaksi rutiiniksi oppitunnin aloittamiselle.

Oppitunneilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia opiskelumenetelmiä, kuitenkin oppiaineen luonne huomioiden. Digitaalisia materiaaleja ja digitaalisia laitteita käytetään silloin, kun se on oppimistavoitteiden kannalta mielekästä ja tarkoituksenmukaista. Opettaja valitsee resurssien puitteissa parhaat työskentelytavat ja materiaalit oppitunneilleen. Digitaaliset ympäristöt ovat oiva apuväline pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta ei kuitenkaan itseisarvo. Monissa oppiaineissa onkin vielä käytössä perinteinen oppikirja ja vihko.

Kokeet ja arviointi

Arviointi toteutetaan opetussuunnitelman perusteita noudattaen ja perustuu suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Suunnitelman mukaisesti arviointi on monipuolista, kannustavaa ja ohjaa oppilaan oppimista.

Kokeiden ajankohdat löytyvät Wilmasta. Koepäivät pyritään päättämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sijoittamaan niin, ettei kokeita olisi perättäisinä päivinä. Monesti suurin osa kokeista ajoittuu jakson tai lukukauden loppuun. Mikäli oppilas anoo lomaa koulusta, on tärkeä huomioida koeaikataulut. Jos mahdollista, olisi kouluaikana tehtävät matkat hyvä sijoittaa jaksojen ensimmäisille viikoille.

Jos oppilas on luvallisesti poissa kokeesta, hän tekee kokeen heti kouluun palattuaan. Anottujen poissaolojen kohdalla kokeista sovitaan ko. aineopettajan kanssa etukäteen esim. wilma-viestillä. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä