Tieto- ja viestintätekniikka Kuninkaanhaan koulussa

Oppiminen sähköistyy

Oppimisen perusteet ovat käymässä läpi perusteellista muutosta juuri nyt. Digitaalisten laitteiden ja sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto muuttaa pedagogiikkaa enemmän kuin mikään koulussa tapahtunut oppimiseen liittyviä muutos pitkään aikaan. Digitaaliset laitteet mahdollistavat oppimisprosessin suuntaamisen uuden tiedon luomiseen ja tiedon tavoitteelliseen käyttöön pelkän tiedon omaksumisen sijasta. Oppimisprosessista tulee näkyvää ja oppilaat oppivat myös toisiltaan, koska digitaalinen ympäristö mahdollistaa yhdessä tekemisen sekä tuotosten julkaisemisen entistä paremmin.


Oppilaan koulutöistä yhä suurempi osa on digitaalisessa muodossa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset projektityöt, esitykset, blogitekstit sekä videot ja kuvat. Tekemisprosessin ohella tärkeää on töiden esteetön jakaminen muiden käyttöön. Tällä on suuri merkitys oppilaan taitojen kehittymisen ja opiskelumotivaation kannalta sekä yleisen hyödyn näkökulmasta. Näissä töissä ei esitellä oppilaiden henkilökohtaisia tietoja ja ne voidaan julkaista tekijän nimen kanssa tai ilman. Julkaistavat tuotokset ovat aina tätä tarkoitusta varten tehty ja opettajan arvioimia ennen julkaisua.

Kuninkaanhaan 7 - 9 -luokkalaisilla henkilökohtaiset laitteet

Kuninkaanhaan koulun yhtenä kehittämisalueena on tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen opetuksessa ja digitaalisen pedagogiikan kehittäminen. Lukuvuonna 2021 - 2022 koulun kaikilla 6 - 9 -luokkalaisilla on henkilökohtainen tietokone opiskelukäytössään. Henkilökohtainen laite mahdollistaa saman sähköisen materiaalin käyttämisen kotona ja koulussa. 

Kaikki Kuninkaanhaan oppilaat käyttävät opiskelussaan chromebook-tietokonetta. Laitteessa on googlen chromeOS -käyttöjärjestelmä, joka on käytössä todettu koulukäyttöön sopivaksi. Konetta pystyy käyttämään ainoastaan koulun tarjoamalla GSuite-tilillä.

Laite annetaan oppilalle lainaan koko yläkoulun ajaksi. Ennen laitteen luovutusta huoltajan tulee kuitata Wilmasta hyväksyntä koneen käytölle.

Sähköiset oppimisalustat Kuninkaanhaan koulussa

Sähköiset oppimisalustat ovat Internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat koulutyöhön sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Oppimisalustoilla on iso rooli myös oppimateriaalin jakamisessa, sillä osa koulun käyttämistä oppikirjoista löytyy pelkästään sähköisessä muodossa ja niiden lukeminen ja tehtävien tekeminen onnistuu vain liittymällä kyseiseen palveluun. Kuninkaanhaan koulussa sähköisiä oppimisalustoja tarvitaan myös laitteiden käyttöönottoon. Henkilökohtaista laitetta ei voi käyttää ilman oppimisalustaa.

Kuninkaanhaan koulussa on käytössä seuraavat sähköiset oppimisalustat:


Palvelun nimi Palvelun sisältämät työkalut
Wilma Kodin ja koulun välinen viestiminen
Oppilaan ja opettajan välinen viestiminen
Oppilaiden arviointi
Lukujärjestykset
Google Workspace for Education Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
Office365 Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
Peda.net Sähköiset oppikirjat+tehtävät
Sähköiset kokeet
Projektityökalut
Koulujen kotisivut

Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet palveluista näet: Sähköiset oppimisalustat/Porin sivistyskeskus.


Näiden lisäksi koululla on käytössä muita tunnuksia, kuten esim. sähköisiä oppikirjoja, joihin voidaan tarvita erilliset tunnukset. Sähköisten oppikirjojen käyttö vaihtelee oppiaineittain.

Kuninkaanhaan koulussa käytössä olevat sähköiset oppikirjat:
  • E-Oppi
  • SanomaPro
  • Otava
  • Studeo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä