Opetussuunnitelma 2016

Opetussuunnitelma uudistui syksyllä 2016

Opetussuunnitelma on koulutyön tärkein asiakirja. Se antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle, oppimisen ja opetuksen arvioinnille sekä opetuksen ja koulujen toiminnan kehittämiselle. Se toimii myös tiedon lähteenä esimerkiksi oppilaiden huoltajille ja kunnan päättäjille. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Valtakunnallinen opetussuunnitelma
uudistui syksyllä 2016. Alakouluissa opetusta on toteutettu uuden opetussuunnitelman mukaan syksystä 2016. Yläkouluissa opetussuunnitelman piiriin siirrytään vaiheittain: 7. vuosiluokat ottivat uudet opetussuunnitelmat käyttöön syksyllä 2017, 8. vuosiluokat 2018 ja 9. vuosiluokat 2019. 

Uudessa opetussuunnitelmassa oppilas on aktiviinen toimija, joka uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Oppilas ottaa itse vastuuta omasta opiskelustaan ja asettaa itselleen tavoitteita. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Laaja-alainen osaaminen 

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, jota tarvitaan kun ympäröivä maailma muuttuu. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia ovat:

  • ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
  • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
  • monilukutaito (L4)
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
  • työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
  • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Linkit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä