Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksessa noudatettavat opetussuunnitelmat

Jokaisen koulun opetussuunnitelma on kolmitasoinen ja se sisältää: 
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallituksen määräys 2014) 
  • Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman, jossa tarkennetaan opetussuunnitelman perusteita (sivistyslautakunnan hyväksymä)
  • Koulukohtaisen opetussuunnitelman, jossa tarkennetaan kahta ensin mainittua (koulun rehtorin hyväksymä)

Tältä sivustolta löytyvät Porin peruskouluissa noudatettavat opetussuunnitelmat. Jokaisen luvun alta löytyvät koulujen lisäykset ja koulun nimeä klikkaamalla saa koulukohtaisen lisäyksen auki. Mikäli johonkin lukuun ei ole koulukohtaista lisäystä, noudateteen opetussuunnitelman perusteita ja Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 

Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksymis- ja muutospäivämäärät

Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa osissa. Joihinkin kohtiin on tullut myös muutoksia. Alla on listattuna eri osioiden hyväksymispäivämäärät ja muutokset. Korjaukset on tehty tältä sivulta löytyvään opetussuunnitelmaan.

Asia  Pvm  §   
12.2. Valinnaiset aineet 19.11.2023 § 220 Voimaantulo heti, tarkennettu paikallista toimintatapaa
5.4.1 Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 19.11.2023 § 220 Voimaantulo heti, tarkennettu paikallista toimintatapaa
6.11.3 Välitodistus 21.11.2023 § 205  Voimaantulo heti, tarkennettu paikallista toimintatapaa
Yläkoulujen painotetun opetuksen tuntijakojen muuttaminen 17.10.2023 192 § Voimaantulo 1.8.2024 (lisätään vasta sitten liitteisiin)
Porin kaupungin perusopetuksen tuntijako 3.10.2023 180 § Voimaantulo 1.8.2024 (lisätään vasta sitten liitteisiin)
Luku 8 Opiskeluhuolto 29.8.2023 167 §  
Arviointikriteerit kuudennnen vuosiluokan päätteeksi jokaiseen oppiaineeseen. 17.8.2023   Opetussuunnitelman perusteet muutettu
Luvut 4, 4.1, 5, 5.1, 5.6, 8.1
Muutokset koskien poissaolojen ehkäisemistä sekä poissaolojen suunnitelmallista seuraamista ja niihin puuttumista. 
21.6.2023

5.6.2023 
§ 135 Opetussuunnitelman perusteet (5.6.) sekä Porin kaupungin osuus (21.6. luku 5.1) muutettu 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 31.3.2023 § 12 Opetussuunnitelman perusteet sekä Porin kaupungin osuus muutettu 
Luvut 13.4.6, 14.4.6, 15.4.6 Islam 31.3.2023 § 11 Kokonaan uusi
Luku 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 27.9.2022 § 250 Opetussuunnitelman perusteet sekä Porin kaupungin osuus muutettu 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetuksen opetussuunnitelma 06/2022 OPH Opetussuunnitelman perusteet muutettu
Luku 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 28.9.2022 § 250   
Luku 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 28.9.2022 § 250   
Luku 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 28.9.2022 § 250   
Luku 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 06/2022 OPH Opetussuunnitelman perusteet muutettu
LIITTEET, Liite 8 Ohjaussuunnitelma 9.11.2021 § 228  
Luku 15.4.19 Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7-9 9.11.2021 § 228 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 30.3.2021 § 50 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 15 Päättöarvioinnin kriteerit lisätty sellaisenaan jokaiseen oppiaineeseen 2021    
Luku 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa  16.6.2020 § 174 Opetussuunnitelman perusteet muutettu.
Porin kaupungin tekstit muutettu. 
LIITTEET, Liite 6 Perusopetuksen kieliohjelma 28.1.2020 § 5  Muutos aiemmin hyväksyttyyn
LIITTEET, Liite 5 Erikoisluokkien tuntijaot 23.4.2019 § 83 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
LIITTEET, Liite 4 Perusopetuksen tuntijako 26.2.2019 § 28 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
LIITTEET, Liite 5 Erikoisluokkien tuntijaot     Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 8.5.2018  § 8 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 5.4 Opetuksen järjestämistapoja 8.5.2018 § 8 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 8.5.2018 § 8 Muutos aiemmin hyväksyttyyn 
Länsi-Porin koulun liikuntaluokkien tuntijako 18.12.2017 § 209 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 10 Kaksikielinen opetus 18.12.2017 § 207  
Luku 6 Oppimisen arviointi 30.10.2017 § 175 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Luku 6 Oppimisen arviointi 21.8.2017 § 150 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Musiikin opetussuunnitelma vuosiluokille 7-8 31.5.2017 § 104  
Käsityön opetussuunnitelma vuosiluokalle 7 31.5.2017 § 103  
Vuosiluokkien 4-6 numeerinen todistus 11.4.2017 § 50 Primuksessa
Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumistodistus 11.4.2017 § 49 Primuksessa (voi käyttää myös paperista)
Oppilaan oman äidinkielen opetukseen osallistumistodistus 11.4.2017 § 48 Primuksessa (voi käyttää myös paperista)
Vuosiluokkien 1-3 sanallinen todistus 14.3.2017 § 33 Primuksessa
Terveystiedon opetussuunnitelma vuosiluokille 7-9 14.3.2017 § 32  
Porin kaupungin perusopetuksen kieliohjelma 13.12.2016 § 203  
Musiikkiluokkien tuntijako 9.11.2016 § 187 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma 27.9.2016 § 165  
Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma 14.6.2016 § 138  
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 14.6.2016 § 137  
Opetus vuosiluokilla 7-9 (oppiaineet) 14.6.2016 § 136  
Kotitalous, käsityö ja musiikki vuosiluokilla 1-6 31.5.2016 § 114  
Luku 6 Oppimisen arviointi 31.5.2016 § 113  
Opetus vuosiluokilla 1-2 ja 3-6 (oppiaineet) 3.5.2016 § 68  
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 18.4.2016 § 54  
Yleinen osa, luvut 7 ja 8 18.4.2016 § 53  
Yleinen osa, luvut 1-5, 9, 12 15.3.2016 § 33  
Englanninkielisen opetuksen tuntijako 15.12.2015 § 195  
Erikoisluokkien tuntijaot 15.12.2015 § 196  
Porin kaupungin perusopetuksen tuntijako
17.11.2015 § 180 Muutos aiemmin hyväksyttyyn
Porin kaupungin perusopetuksen tuntijako 19.5.2015 § 71  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä