Tuulikellon koulu ent. Koivulan koulu

Tuulikellon koulu

Tuulikellon koulu on yksi Porin kaupungin sivistystoimialan erityisosaamiskeskuksista.

Koulumme on noin 230 oppilaan ja työntekijän yhteisö.

Koulumme tarjoaa yksilöllistettyä erityisopetusta oppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai joilla on laaja-alaisia kielellisiä ja neuropsykiatrisia haasteita.

Oppivelvollisuus muodostuu enintään 2-vuotisesta esiopetuksesta ja vuosiluokista 1-9.

Opetus toteutetaan mahdollisimman laajasti kokonaisopetuksen periaatteen mukaan perusopetuksen tuntijakoa noudattaen. Toiminta-alueittainen opetus jakaantuu viiteen toiminta-alueeseen, jossa arjentaitojen oppiminen on keskiössä.

Opetus ja oppimäärä yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi laatimalla jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).