Tuulikellon koulu

Tuulikellon koulu

Tuulikellon koulu on yksi Porin kaupungin sivistystoimialan erityisosaamiskeskuksista. Koulumme on noin 230 oppilaan ja työntekijän yhteisö. Koulumme tarjoaa opetusta oppilaille, jotka tarvitsevat laaja-alaista oppimisen ja kehityksen tukea. Koulussa toimii vuosiluokat 1-9. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on mahdollisuus opiskella toinen esikouluvuosi Tuulikellon koulussa. 

Noudatamme Porin kaupungin opetussuunnitelmaa. Opetus toteutetaan perusopetuksen tuntijakoa noudattaen. Oppilas voi opiskella joko toiminta-alueittain tai oppiainejakoisesti. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus jakaantuu viiteen toiminta-alueeseen: motorisiin taitoihin, sosiaalisiin taitoihin, päivittäisten toimintojen taitoihin, kognitiivisiin taitoihin sekä kieleen ja kommunikaatioon. Oppiaineiden oppimääriä voidaan tarvittaessa yksilöllistää oppilaalle sopiviksi ja saavutettaviksi. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.  

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä