Lukion työelämäkumppanit -hanke

Turun koordinoima verkostohanke, missä Porin lukiot osallisena

ESR-rahoitteinen verkostohanke, jonka koordinoijana Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto

Toiminta-aika: 1.10.2018-28.2.2021

Projektipäällikkö Jaana Kilpinen (Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto)

Porin osahankkeen koordinaattori Jussi Pöllänen

Hankkeen ohderyhmänä lukioiden opiskelijat, opettajat sekä lukioiden johto.

Ajankohtaisia kuulumisia Turusta, Vaastasta ja Porista löytyy hankkeen blogista: http://www.koulutustakuu.fi/lukiokumppanit/

Hankkeen tavoitteet:

-Oppilaitosten ja yritysten uusien yhteistyömallien kehittäminen ja levittäminen
-Opiskelijoiden tietouden lisäämisen Satakunnan alueen yrityksistä, työtehtävistä ja työllisyysmahdollisuuksista sekä koulutusmahdollisuuksista
-Uusien oppimisympäristöjen löytäminen oppilaitosten ulkopuolelta (esim. yrityksistä)
-Lukion opettajien ja johdon yksityisen sektorin elinkeinoelämän tuntemuksen ja työelämän osaamistarpeiden tuntemuksen lisääminen

Käytännön toteutusmuotoja ovat erilaiset yritysvierailut, luennot, työpajat ja keskustelutilaisuudet. Hankkeessa kehitetään lisäksi yritysten kanssa uusia työelämälähtöisiä opetuksen malleja, kursseja, projekteja ja oppimisympäristöjä sekä kokeillaan niitä käytännössä. Lisäksi lukion opettajille tarjotaan mahdollisuutta lisätä työelämätietoutta esimerkiksi peer coaching (vertaismentorointi) tai job shadowing (työnvarjostus) -menetelmien avulla.

Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen työelämäyhteistyötä, minkä tarkoituksena on mahdollistaa lukio-opintonsa päättävien siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään mahdollisimman sujuvasti. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on rakentaa lukioille pysyviä työelämäyhteistyön verkostoja. Hankkeen aikana pilotoidaan mahdollisuutta toteuttaa työelämäyhteistyötä osana pakollisia lukiokursseja, jolloin mahdollisimman moni opiskelija saisi osana lukio-opintoja kattavan kuvan työelämästä ja erilaisista työtehtävistä. 


Listätietoa hankkeen kotisivulta: http://www.koulutustakuu.fi/lukion-tyoelamakumppanit/
Hankkeen tiivistelmä EURA2014- järjestelmästä: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21418

Budjetti Porin osalta 92 438 e
Kokonaisbudjetti hankkeelle on 628 029 e (kaikki toteuttajat yhteensä.)

rahoittajat_lukion_tyoelamakumppanit_esrelyvipuvoimaa.jpg