Opinto-ohjaus

Opintojen ohjaus Porin kaupungissa

Tervetuloa Porin kaupungin opinto-ohjauksen sivustolle. Sivustolta saat tietoa, neuvoja, ohjeita siirtymävaiheisiin, työelämään tutustumiseen liittyen, jatko-opintojen suunnittelussa ja oppimisen taitojen kehittämisessä peruskoulussa.

Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea oppilasta opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on auttaa oppilasta kehittämään opiskelutaitojaan sekä valmiuksiaan tehdä koulutusta ja muuta elämänuraa koskevia suunnitelmia ja ratkaisuja. Ohjaustoiminnalla edistetään oppilaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä.

Ohjaukseen osallistuvat oppilaitoksen kaikki opettajat ja muu henkilökunta aina alaluokilta lukioon asti. Ohjaukseen osallistuvien tehtävistä ja työnjaosta on laadittu suositus osaksi opetussuunnitelmaa. Tarvittaessa oppilaitos tekee yhteistyötä asiantuntijoiden ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opettaja ohjaa oppilasta oman aineensa opiskelussa, opiskelutaidoissa ja osaamisensa arvioinnissa. Opinto-ohjaaja huolehtii pääosin ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta sekä käytännön järjestämisestä.

Opiskelusta yläkoulussa ja hakeutumisesta painotetuille luokille tiedotetaan alakoulusta yläkouluun siirtyville oppilaille, heidän vanhemmilleen ja opettajille. Samoin tiedotetaan myös toiselle asteelle siirryttäessä. Ohjaustoimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät, oppilaitoksen säännöt ja toimintaperiaatteet selvitetään oppilaille ja opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa sekä tarvittaessa aina uuden lukuvuoden alussa. Nivelvaiheessa perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymisessä opinto-ohjaaja tai muu oppilaan tunteva opettaja toimii tarvittaessa yhteistyössä toisen asteen edustajien kanssa. Tiedonsiirrossa toisen asteen oppilaitoksille toimitaan kuten laissa on säädetty.

Oppilaiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä kotien kanssa. Arvioinnista huoltaja voi seurata oppilaan opiskelun kehittymistä. Huoltajille järjestetään vanhempainiltoja sekä tarvittaessa mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ohjaustyöhön osallistuvien kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä