Hankkeet

Kehittämishankkeet Porin kaupungin lukioissa

Porin kaupungin lukioissa on meneillään useita kehittämishankkeita. 

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion sekä Porin lyseon lukion yhteisistä hankkeista vastaa hankekoordinaattori Konsta Kivistö. 

Lisätietoja löydät jokaisen hankkeen omalta peda.net -sivulta.

Osaava Satakunnan koulutukset: http://osaavasatakunta.fi/?page_id=506

Lukion opettaja: allaolevasta koulutuskalenterista voit tarkastella koulutusten ajankohtia. Vastaavat tiedot löytyvät myös wilmasta koulutustiedotteesta.

Hankkeiden kuulumisia keväältä 2021

Porin lukiossa on vielä tällä hetkellä käynnissä neljä hanketta, joista kaksi päättyy kuluvan kesän aikana. Nämä hankkeet ovat Porin lukio, outo ja uniikki? sekä Lukion työelämäkumppanit, jossa Pori on toiminut osatoteuttajana. Ainoata kevään aikanakin toiminnassa ollutta ja syksyllä 2021 jatkuvaa hanketta edustaa Virtuaalitodellisuus tulee, oletko valmis?, jolle Opetushallitus myönsi jatkoaikaa vuoden 2022 tammikuun loppuun saakka. Uutena jäsenenä Porin lukioiden hankeperheeseen saapui toukokuun lopussa Satakunnan lukioiden yhteinen 100Digi-hanke, jota Pori koordinoi.

Porin lukio, outo ja uniikki? -hankkeen lopputuloksena valmistui satoja työtunteja vaatinut, koko hankkeen tärkeimpänä tavoitteena ollut uusi paikallinen opetussuunnitelma, joka sai viimeisen muotonsa tämän vuoden huhtikuussa ja on nähtävissä Porin lukioiden kotisivuilla (pori.fi) sekä ePerusteet-palvelussa. Uuden opetussuunnitelman loppuun saattamisen lisäksi kevät 2021 pyrittiin kouluttamaan niin lukioiden johtoa, henkilökuntaa kuin opettajiakin, jotta kahden lukion toimintakulttuurit, pedagogiset linjaukset ja muut toimintamallit saataisiin yhdistettyä ja samalla uudistettua.

Keväällä 2021 Porin lukio, outo ja uniikki? -hankkeen nimissä järjestettyjä koulutuksia olivat Tunneälykäs työyhteisö, LOPS2021 ja laaja-alainen osaaminen, Digi- ja etäpedagogiikka, Hyvinvoiva lukio, Empaattinen vuorovaikutus sekä kieltenopettajille suunnattu Kielten opiskelu ja oppimisvaikeudet.

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen viimeinen raportointikausi kului työelämäpuhujien etävierailujen, luotujen kontaktien ja toimintamallien juurruttamisen ja viimeisten työelämä- ja korkeakoululähtöisten projektien suunnittelun merkeissä. Kevään lopulla toimitettiin hankkeen Lukion työelämä- ja korkeakouluyhteistyön parhaat palat -päätösjulkaisu, jonka sivuilta voi bongata myös Porin osahankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Päätösjulkaisuun ja Porissa kehitettyihin käytäntöihin voit tutustua osoitteessa https://blog.edu.turku.fi/lukiokumppanit. Lisäksi kaksi Porin osahankkeen käytäntöä sisällytettiin hankkeen lopputapahtuman korvanneeseen päätösvideoon. Nämä käytännöt olivat historian ja äidinkielen oppiaineiden yhteinen, Satakunnan museon ja Porin yliopistokeskuksen kanssa toteutettu Varjojen aika -kurssikokonaisuus ja yhteistyössä Porin Yleiurheilu ry:n kanssa toteutettu Liikunnanohjaus LI12 -kurssi, jonka aikana opiskelijat pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjauksia lasten iltapäiväryhmissä. Lukion työelämäkumppanit -hankkeen päätösvideon voit katsoa osoitteessa https://youtu.be/gST8ztKcaD4.

Virtuaalitodellisuus tulee, oletko valmis? -hankkeen kevät 2021 kului koulutusten järjestämisen, oppimisympäristöjen kehittämisen ja uusien laitehankintojen parissa. Porin lukioiden opettajille järjestettiin älytaulupajoja, joiden tarkoituksena oli toimia älytaulutietouden jakamisen alustana, ts. mahdollistaa älytauluihin liittyvien kikkakolmosten jakaminen kollegojen kesken. Lisäksi näiden aineryhmittäin järjestettyjen älytaulutyöpajojen yhteydessä tutustuttiin virtuaalitodellisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin: mm. Wonda VR-oppimisympäristöihin, jotka hioutuivat kevään kuluessa hankkeen kehittäjäopettajien käsissä oppitunneilla hyödynnettäviksi kokonaisuuksiksi.

Syksyllä 2021 matkansa aloittavan Porin lukion opiskelijamäärää ajatellen päätettiin hankkeen varoilla hankkia vielä 15 VR-lasit lisää. Nyt Porin lukiolta löytyykin 36 VR-lasit, mikä mahdollistaa suuremmankin opiskelijamäärän siirtämisen virtuaalitodellisuudessa toteutettavalle oppitunnille. Hankitut lasit ovat merkiltään ja malliltaan Oculus Quest 2. Porin lukiolle päätettiin hankkia lisäksi vielä toinen 360-kamera ja erilaisia kamerajalkoja, millä taataan, että kaikki halukkaat opettajat pääsevät tekemään omia oppimisympäristöjään.

100Digi-hanke aloittaa toimintansa Porin lukion hankeperheen kuopuksena virallisesti elokuun alussa. 100Digin tavoitteena on kehittää hankeverkostonsa jäsenlukioiden digitaalista ekosysteemiä neljällä eri osa-alueella. Nämä osa-alueet ovat infrastruktuuri, osaaminen, sisällöt sekä palvelut. Osa-alueet toimivat samalla hankkeen tavoitteina, joille on jokaiselle erikseen laadittu omat kehittämiskohteensa ja -toimensa. 100Digi tulee olemaan pioneerihanke, jonka lopputuloksena syntyvän digitaalisen ekosysteemin mallin kaikki koulutuksen järjestäjät voivat omaksua. Ensimmäiset hankkeen koulutukset on jo lyöty lukkoon ja niistä tullaan informoimaan asianomaisia kesän aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä