100Digi

Satakunnan lukioiden 100Digi-hanke

Hankkeen toiminta-aika: 19.5.2021–31.7.2023
Budjetti: 88 100
Rahoitus: 79 290 (OPH)

100Digi-hanke on Satakunnan lukioiden yhteinen verkostohanke, jonka koordinaattorina toimii Konsta Kivistö (konsta.kivisto@edupori.fi, 044 701 8276).

Hankkeen tavoitteet on jaettu seuraavien kehittämisalueiden mukaan:

 

Infrastruktuuri

 1. Opetuksen järjestäjän tarjoama henkilökohtainen opiskelulaite ja siihen liittyvät hankintamallit, osto-osaaminen, tukimallit jne. 
 2. Luokkateknologia ja siihen liittyminen omilla laitteilla (opettajat, opiskelijat - kustannustehokkuus+helppous).
 3. Steam -välineiden määrän lisääminen ja käyttötuen tarjoaminen.

Osaaminen

 1. Tunnistetaan puutteet henkilökunnan ja opiskelijoiden tvt-osaamisessa ja luodaan malli, jolla osaamisen kehittymistä voidaan tukea. Organisaatiotasolla pystytään seuraamaan osaamisen kehittymistä kartoitusten ja analytiikkatyökalujen avulla. 
 2. Tukimateriaalit osaamisen kehittämiseen sekä koulutusten kehittäminen.
 3. Lukiokoulutuksen digitalisaatioprosessia johdetaan, kehitetään ja arvioidaan suunnitelmallisena kokonaisuutena. 
 4. Hankintaosaamisen kehittäminen (erityisesti sähköiset oppimateriaalit).

Sisällöt

 1. Tuetaan pedagogisesti perusteltujen ja saavutettavien sähköisten oppimateriaalien käyttöönottoa ja yleistymistä. 
 2. Sähköisen oppimateriaalin hankinta- ja osto-osaaminen.
 3. Etsitään toimivia tapoja avoimen oppimateriaalin hankkimiseksi ja jakamiseksi (esim. kansallinen avoin oppimateriaalipankki AOE.fi, ViLLE jne). 
 4. Oppimateriaaleja käytetään valituissa oppimisympäristöissä ja näin pyritään pitämään opiskelijan ohjauksen käyttöliittymä mahdollisimman selkeänä ja vähän kuormittavana. 

Palvelut

 1. Opiskelijalaitteiden ylläpito- ja tukimallin kehittäminen. Taataan helposti lähestyttävä ja toimiva opiskelijatuki. 
 2. Yhden tunnuksen kirjautuminen kaikkii järjestelmiin, mpass/primus -kehittäminen.
 3. Sähköinen työpöytä selkeyttämään käyttöä.
 4. Sovelluskirjaston kokoaminen ja sen tietosuojasta varmistuminen.
 5. Tiedolla johtaminen: oppimis- ja käyttäjäanalytiikka kehittämisen tueksi ja palvelujen, kuten ohjauksen tehostamiseksi.
 6. Tietoturvallinen käyttöympäristö.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä