Uskonto 9lk (OM)

ETÄOPETUSOHJEET LAUNTAITYÖPÄIVÄ 28.3.

Tässä ohjeet lauantaityöpäivän etäopiskelua varten.

Suoritusohjeet:

Mene Moraalimittarin sivuille YLE Areenassa: https://areena.yle.fi/1-3721857

Jokaisessa jaksossa esitetään kuviteellinen tilanne, ja juontaja kysyy yleisön mielipidettä siitä, miten tulisi toimia oikein. Valitse kaksi jaksoa, jotka kiinnostavat sinua, ja katso ne. Vastaa sinäkin juontajan kysymyksiin omilla mielipiteilläsi. Palauta vastauksesi kirjallisena palautuskansioon tämän päivän aikana. Palauttaa vastauksesi myös kuvana.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLA 13 (23.3. - 27.3.)

Tässä ohjeet viikolla 13 itsenäistä opiskelua varten.

Tällä viikolla aloitamme ihmisoikeusetiikan tarkastelun. Ihmisoikeusetiikka on eettistä ajattelua, jonka lähtökohtana on se, että kaikilla ihmisillä on tiettyjä luonnollisia oikeuksia, joita muiden ihmisten ja yhteiskunnan tulee kunnioittaa.

Suoritusohjeet:
 1. Lue oppikirjasta sivut 50 - 57
 2. Tee kirjasta sivulta 61 tehtävät 1 - 5
 3. Kato YLE:n perjantai-dokkari Meitä hävettää kerjätä (kesto n. 9 min) osoitteesta https://areena.yle.fi/1-4651042 ja vastaa alla oleviin kysymyksiin:
  • Mitä uutta opit dokumentista?
  • Millaisia ajatuksia dokumentti herätti?
  • Vertaa dokumentin henkilöiden elämää kirjan sivuilla 56 - 57 oleviin ihmisoikeuksiin. Mitkä ihmisoikeudet eivät mielestäsi toteudu heidän elämässään?
 4. Täydennä oppimispäiväkirjaasi seuraavasti:
  • Otsikko: Oppimispäiväkirja 10: Ihmisoikeudet, osa 1
  • Kysymykset: Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?
Palauta kirjan tehtävät sekä dokumenttitehtävä alla olevaan palautuskansioon tekstitiedostona viimeistään perjantaina 27.3.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai palauttaa tehtäviä tekstitiedostona, toimi seuraavasti:
 • Tee tehtävät vihkoosi tai erilliselle paperille
 • Ota kuva puhelimella kaikista tehtävistä
 • Palauta kuva alla olevaan palautuskansioon
Tsemppiä etäopiskeluun!

ETÄOPETUKSEN OHJEET VIIKOLLA 12

Tässä ohjeet viikolla 12 itsenäistä opiskelua varten.

Viikon aiheena edellisten aiheiden kertaus ja siihen liittyvät esseetehtävä. Tämä esseetehtävä korvaa huomiseksi alunperin ajoitetun kokeen. Koetta ei siis pidetä, vaan tällä viikolla tehtävä essee vaikuttaa päättöarvosanaan kokeen tavoin

Suoritusohjeet:

Saat käyttää tässä esseevastauksessa apunasi oppikirjaa sekä omia muistiinpanojasi. Voit valita, kirjoitatko esseen käsin paperille vaiko tietokoneella tekstitiedostona. Kirjan alue, jota esseekysymys koskee, ovat sivut 32 - 49. 

Alla on useampi esseeaihe. Valitse niistä yksi ja kirjoita siitä esseepituinen teksti.

Jos kirjoitat esseen käsin paperille:
 • Esseevastauksen pituus on 2 - 3 normaalia A4-kokoista konseptiarkkia
 • Ota vastauksestasi kuva puhelimella siten, että sen pystyy lukemaan selkeästi. Palauta tämä kuvatiedosto alla olevaan palautuskansioon.
Jos kirjoitat esseen tekstinkäsittelyohjelmalla
 • Aseta tekstin fonttikooksi 11 ja riviväliksi 1,5. 
 • Näillä asetuksilla esseevastauksen pituus on 1 - 2 sivua.
 • Palauta vastauksesi alla olevaan palautuskansioon.
Palauta essee viimeistään perjantaina.

Esseeaiheet:

Valitse näistä aiheista yksi.
 1. Kerro, mitä yhteisiä asioita Lähi-idän uskontojen etiikassa on. Vertaile myös niiden välisiä eroja
 2. Kerro, mitä yhteisiä asioita Aasian uskontojen etiikassa on. Vertaile myös niiden kaikkien välisiä eroja.
 3. Vertaile sekä Lähi-idän uskontoja yleisesti että Aasian uskontoja yleisesti keskenään. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on niiden maailmankuvassa ja eettisessä ajattelussa?

Tsemppiä etäopiskeluun!