Uskonto 9lk (OM)

Oppimispäiväkirjan aiheet

Alla on kaikki 9-luokan uskonnossa tunneilla käydyt aiheet syksyn aikana ja niihin liittyvät kirjan sivut. Voit täydentää listan avulla oppimispäiväkirjaasi, jos sinulta puuttuu jokin suoritus. Palauta oppimispäiväkirjasi minulle keskiviikkona 1.10.

Kysymykset:
 • Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?
Aiheet:
 1. Etiikan peruskäsitteet - sivut 8 - 9
 2. Etiikan teoriat - sivut 10 - 11
 3. Maailmankuva - sivut 12 - 14
 4. Elämänkysymykset - sivut 16 - 23
 5. Raamatun etiikka - sivut 24 - 31

Oppimispäiväkirjan palautus

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLE 20 (11.5. - 15.5.)

Tällä viikolla kirjoitatte yhden esseen, jossa teette eettistä pohdintaa valitsemastanne aineesta.

Suoritusohjeet:

Valitse yksi aihe, lue sitä vastaava kirjan kappale ja kirjoita essee.

Saat käyttää tässä esseevastauksessa apunasi oppikirjaa sekä omia muistiinpanojasi. Voit valita, kirjoitatko esseen käsin paperille vaiko tietokoneella tekstitiedostona. 

Alla on useampi esseeaihe. Valitse niistä yksi ja kirjoita siitä esseepituinen teksti. Jokaisen aiheen perässä on kirjan alue, jota kysymys koskee. Esseevastauksen tulee sisältää omaa pohdintaa aiheesta. Muista perustella näkemyksesi.

Jos kirjoitat esseen käsin paperille:

 • Esseevastauksen pituus on 2 - 3 normaalia A4-kokoista konseptiarkkia
 • Ota vastauksestasi kuva puhelimella siten, että sen pystyy lukemaan selkeästi. Palauta tämä kuvatiedosto alla olevaan palautuskansioon.
Jos kirjoitat esseen tekstinkäsittelyohjelmalla
 • Aseta tekstin fonttikooksi 12 ja riviväliksi 1,5. 
 • Näillä asetuksilla esseevastauksen pituus on 1 - 2 sivua.
 • Palauta vastauksesi alla olevaan palautuskansioon.
Palauta essee viimeistään perjantaina 15.5.

Esseeaiheet:

Valitse näistä aiheista yksi.
 1. Pohdi, millaisia haasteita liittyy toisten kulttuurien kohtaamiseen ja miten niistä mielestäsi voisi selvitä. Perustele vastauksesi. (Kappale 7)
 2. Pohdi, mistä hetkestä ihmisen elämä alkaa, missä vaiheessa sikiö on ihminen ja missä vaiheessa abortti on eettisesti mahdollinen. Perustele, miksi elämä alkaa mielestäsi valitsemastasi kohdasta. (Kappale 8)
 3. Pohdi, millainen on oikeudenmukainen rangaistus, ja kerro ovatko suomessa rangaistukset mielestäsi oikeudenmukaisia. Voit käyttää esimerkkeinä uutisista erilaista rikoksista tai tutkia Suomen rikoslakia ja siinä määrättyjä rangaistuksia. Muista perustella vastauksesi. (Kappale 9)

Esseen palautus 2

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLE 19 (4.5. - 8.5.)

SUORITUSOHJEET

Tänään aiheena on yhteiskunta ja etiikka.
 1. Osallistu video-opetustunnille 4.5.
 2. Lue kirjan kappale 9
 3. Tee kappaleesta 9 tehtävät 2 - 3, 5 ja 7
 4. Täydennä oppimispäiväkirjaasi seuraavasti:
  • Otsikko: Oppimispäiväkirja 14:Yhteiskunta ja etiikka
  • Kysymykset: Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?
LISÄKSI

Ensi viikolla tehdään koesuoritusta vastaavaa esseetehtävä. Sitä tehdessä saa käyttää kirjaa, mutta kertaa valmiiksi kappaleet 6 - 9 ensi maanantaihin mennessä.

Liitteet:

Diat

Palautus viikolla 19

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLE 18 (27.4. - 1.5.)

Suoritusohjeet:

 1. Osallistu video-opetustunnille lukujärjestyksen mukaisesti maantaina 27.4. klo 11:50.
 2. Lue oppikirjasta sivut 70 - 78
 3. Tee kirjasta sivulta 79 tehtävät 1 - 6
 4. Täydennä oppimispäiväkirjaasi seuraavasti:
  • Otsikko: Oppimispäiväkirja 13: Elämänkaaren etiikka
  • Kysymykset: Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?

Palauta tehtävät tekstitiedostona tai kuvana viimeistään tiistaina 28.4.

Liitteet:

Viikon 18 diat

Palautuskansio, viikko 18

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLE 17 (20.4. - 24.4.)

Suoritusohjeet:
 1. Osallistu video-opetustunnille lukujärjestyksen mukaisesti maantaina 20.4. klo 11:50.
 2. Lue oppikirjasta sivut 62 - 65
 3. Tee kirjasta sivulta 69 tehtävät 1 - 4
 4. Kopioi alla oleva teksti itsellesi ja täydennä se ohjeiden mukaan.
  • Ystäväni [keksityn ystäväsi nimi] rikkoi pääsiäislomalla virallisia koronaohjeistuksia. [kerro tässä mitä hän teki]. Jotkut ajattelevat, että hän toimi väärin, koska [kerro tässä jotain syitä sille, miksi voisi ajatella ystäväsi toimineen väärin]. Toisaalta, jotkut ovat sitä mieltä että hän oli oikeutettu toimimaan niin, koska [kerro tässä miksi voisi ajatella että ystäväsi toimi hyväksyttävällä tavalla]. Ymmärrän häntä, sillä [kerro tässä mikä hänen toiminnassaan herättää sinussa ymmärrystä ja sympatiaa]. Toisaalta ajattelen, että [kerro mikä hänen toiminnassaan on sinulle vaikeaa hyväksyä]. 
 5. Täydennä oppimispäiväkirjaasi seuraavasti:
  • Otsikko: Oppimispäiväkirja 12: Ihmisiksi oleminen
  • Kysymykset: Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?
Palauta tehtävät tekstitiedostona tai kuvana viimeistään tiistaina 21.4.

Palautuskansio, viikko 17

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLA 15 (6.4. - 10.4.)

Tässä ohjeet viikolle 15 etäopiskelua varten. Viikon tunti on osittain video-opetuksena.

Tällä viikolla jatketaan ihmisoikeusetiikan tarkastelua.

Suoritusohjeet:
 1. Osallistu video-opetustunnille lukujärjestyksen mukaisesti maantaina 6.4. klo 11:50.
 2. Lue oppikirjasta sivut 58 - 61
 3. Tee kirjasta sivulta 61 tehtävät 6 - 8
 4. Kato YLE:n perjantai-dokkari Miksi en kelpaa Suomelle? (kesto n. 8 min) osoitteesta https://areena.yle.fi/1-50027030 ja vastaa alla oleviin kysymyksiin:
  • Mitä uutta opit dokumentista?
  • Millaisia ajatuksia dokumentti herätti?
  • Oikeus turvapaikkaan on yksi ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kuuluvia ihmisoikeuksia (14. artikla). Toteutuuko tämä oikeus mielestäsi Suomessa, Euroopassa ja maailmassa ylipäätään?
 5. Täydennä oppimispäiväkirjaasi seuraavasti:
  • Otsikko: Oppimispäiväkirja 11: Ihmisoikeudet, osa 2
  • Kysymykset: Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?
Palauta kirjan tehtävät sekä dokumenttitehtävä alla olevaan palautuskansioon tekstitiedostona tai kuvana viimeistään tiistaina 7.4.

Palautus viikolla 15

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUSOHJEET LAUNTAITYÖPÄIVÄ 28.3.

Tässä ohjeet lauantaityöpäivän etäopiskelua varten.

Suoritusohjeet:

Mene Moraalimittarin sivuille YLE Areenassa: https://areena.yle.fi/1-3721857

Jokaisessa jaksossa esitetään kuviteellinen tilanne, ja juontaja kysyy yleisön mielipidettä siitä, miten tulisi toimia oikein. Valitse kaksi jaksoa, jotka kiinnostavat sinua, ja katso ne. Vastaa sinäkin juontajan kysymyksiin omilla mielipiteilläsi. Palauta vastauksesi kirjallisena palautuskansioon tämän päivän aikana. Palauttaa vastauksesi myös kuvana.

ETÄOPETUSOHJEET VIIKOLLA 13 (23.3. - 27.3.)

Tässä ohjeet viikolla 13 itsenäistä opiskelua varten.

Tällä viikolla aloitamme ihmisoikeusetiikan tarkastelun. Ihmisoikeusetiikka on eettistä ajattelua, jonka lähtökohtana on se, että kaikilla ihmisillä on tiettyjä luonnollisia oikeuksia, joita muiden ihmisten ja yhteiskunnan tulee kunnioittaa.

Suoritusohjeet:
 1. Lue oppikirjasta sivut 50 - 57
 2. Tee kirjasta sivulta 61 tehtävät 1 - 5
 3. Kato YLE:n perjantai-dokkari Meitä hävettää kerjätä (kesto n. 9 min) osoitteesta https://areena.yle.fi/1-4651042 ja vastaa alla oleviin kysymyksiin:
  • Mitä uutta opit dokumentista?
  • Millaisia ajatuksia dokumentti herätti?
  • Vertaa dokumentin henkilöiden elämää kirjan sivuilla 56 - 57 oleviin ihmisoikeuksiin. Mitkä ihmisoikeudet eivät mielestäsi toteudu heidän elämässään?
 4. Täydennä oppimispäiväkirjaasi seuraavasti:
  • Otsikko: Oppimispäiväkirja 10: Ihmisoikeudet, osa 1
  • Kysymykset: Mitä uutta opin? Mistä haluan tietää lisää? Mikä oli haastavaa?
Palauta kirjan tehtävät sekä dokumenttitehtävä alla olevaan palautuskansioon tekstitiedostona viimeistään perjantaina 27.3.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai palauttaa tehtäviä tekstitiedostona, toimi seuraavasti:
 • Tee tehtävät vihkoosi tai erilliselle paperille
 • Ota kuva puhelimella kaikista tehtävistä
 • Palauta kuva alla olevaan palautuskansioon
Tsemppiä etäopiskeluun!

Etäopetustehtävien palautus, viikko 13

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ETÄOPETUKSEN OHJEET VIIKOLLA 12

Tässä ohjeet viikolla 12 itsenäistä opiskelua varten.

Viikon aiheena edellisten aiheiden kertaus ja siihen liittyvät esseetehtävä. Tämä esseetehtävä korvaa huomiseksi alunperin ajoitetun kokeen. Koetta ei siis pidetä, vaan tällä viikolla tehtävä essee vaikuttaa päättöarvosanaan kokeen tavoin

Suoritusohjeet:

Saat käyttää tässä esseevastauksessa apunasi oppikirjaa sekä omia muistiinpanojasi. Voit valita, kirjoitatko esseen käsin paperille vaiko tietokoneella tekstitiedostona. Kirjan alue, jota esseekysymys koskee, ovat sivut 32 - 49. 

Alla on useampi esseeaihe. Valitse niistä yksi ja kirjoita siitä esseepituinen teksti.

Jos kirjoitat esseen käsin paperille:
 • Esseevastauksen pituus on 2 - 3 normaalia A4-kokoista konseptiarkkia
 • Ota vastauksestasi kuva puhelimella siten, että sen pystyy lukemaan selkeästi. Palauta tämä kuvatiedosto alla olevaan palautuskansioon.
Jos kirjoitat esseen tekstinkäsittelyohjelmalla
 • Aseta tekstin fonttikooksi 11 ja riviväliksi 1,5. 
 • Näillä asetuksilla esseevastauksen pituus on 1 - 2 sivua.
 • Palauta vastauksesi alla olevaan palautuskansioon.
Palauta essee viimeistään perjantaina.

Esseeaiheet:

Valitse näistä aiheista yksi.
 1. Kerro, mitä yhteisiä asioita Lähi-idän uskontojen etiikassa on. Vertaile myös niiden välisiä eroja
 2. Kerro, mitä yhteisiä asioita Aasian uskontojen etiikassa on. Vertaile myös niiden kaikkien välisiä eroja.
 3. Vertaile sekä Lähi-idän uskontoja yleisesti että Aasian uskontoja yleisesti keskenään. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on niiden maailmankuvassa ja eettisessä ajattelussa?

Tsemppiä etäopiskeluun!

Esseen palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä