Polvijärven ohjaussuunnitelma 2016

Polvijärven ohjaussuunnitelma.rtf

Polvijärven ohjaussuunnitelma sisältää seuraavat osat:
Osa A: Yleistä lapsen ja oppilaan ohjauksesta
Osa B: Kolmiportainen tuki
Osa C: Oppilas- ja opiskelijahuolto
Osa D: Kolmiportaisen tuen ja oppilashuollollisen tuen eroja ja yhtäläisyyksiä
Osa E: Nivelvaiheet ja tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
OSA F: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (laaditaan seudullisesti ja täsmennetään tarvittaessa kunta- ja yksikkökohtaisesti lukuvuonna 2016-2017 aikana osaksi tätä suunnitelmaa)
OSA G: Siun Soten lääkesuunnitelma perusopetukseen (linkki pdf-tiedostoon alla)