Kurssikuvaukset

Terveystieto kurssikuvaukset

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Perehdytään terveyteen yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta.

Syventävät kurssit

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta

TE3 Terveys ja tutkimus

Pakollisen kurssin tavoitteita syventäen tutustutaan terveyden ja sairauden tavallisimpiin tutkimuksiin sekä terveydenhuoltoon ja terveyspalveluihin.