Kurssikuvaukset

Musiikki kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit (Kuvataiteesta ja musiikista on suoritettava yhteensä kolme pakollista kurssia)

MU1 Musiikki ja minä

Minä musiikin tekijänä, tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

MU2 Moniääninen Suomi

Suomalaisen musiikin historiaa, Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja monipuolisia työtapoja käyttäen, painottaen kuitenkin musisointia ja kuuntelua.


Syventävät kurssit

MU3 Ovet auki musiikille

Vieraiden musiikkikulttuurien tarkastelua tutustuen syvällisemmin johonkin musiikinlajiin tai musiikkikulttuuriin. Musisointi taitoja kehitetään.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Musiikin vaikutusmahdollisuudet eri taidemuodoissa ja mediassa.

MU5 Musiikkiprojekti

Itsenäisen musiikillisen kokonaisuuden (esim. pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite, kuunnelma,) suunnitteleminen ja toteuttaminen.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

MU6 Musiikki-ilmaisu

Pienimuotoisen musiikkinäytelmä/musikaalityyppisen esityksen toteuttaminen.

MU7 Yhtyesoitto- ja -laulu

Yhteismusisointia, laulua ja bändisoittoa ryhmäkohtaisesti valitun ohjelmiston mukaan.