Kurssikuvaukset

Maantiede kurssikuvaus

Pakolliset kurssit

GE1 Sininen planeetta

Luonnonmaantieteen peruskäsitteet, maapallo planeettana, ilma-, vesi- ja kivikehän rakenne ja toiminta. Luonnonmaisemien muuttuminen, luonnonmaisemien rakenteen, syntymisen ja kehityksen tulkitseminen kuvista ja kartoilta. Vyöhykkeisyys maapallolla.
Luonnonmaantieteellisen tiedon soveltaminen.

GE2 Yhteinen maailma

Kulttuurimaantieteen käsitteet, ihmisen toimintaan liittyvien ilmiöiden tulkinta. Eri kulttuurien tuntemus ja niiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät. Maapallon eri alueiden väestönkehitys ja asutus, kaupungistuminen. Luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö. Aluesuunnittelu. Kehittyneisyyserot ja ihmisten hyvinvointi. Ympäristön tilan kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.

Syventävät kurssit

GE3 Riskien maailma

Luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät riskit maapallolla sekä niiden merkitys ihmisen ja ympäristön kannalta.
Maapallon eri alueiden riskiherkkyys sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Eri alueiden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välinen suhde. Riskeihin varautuminen. Ajankohtaisten riskiuutisten seuraaminen eri medioissa ja niiden arviointi
Työskentelytavat:
Kurssilla tehdään tutkielma tunneilla.

GE4 Aluetutkimus

Kurssilla tehdään aluetutkimus ATK:ta hyödyntäen. Alueen luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja elinkeinot, liikenne ja palvelut, sekä alueen ongelmat ja kehittäminen kuuluvat kokonaisuuteen. Aineisto raportoidaan sanallisesti sekä karttoina, diagrammeina ja valokuvina. Lisäksi käsitellään kartografian perusteita, maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia.