Kurssikuvaukset

Liikunta kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit

LI1 Taitoa ja kuntoa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet, jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu uusiin liikuntalajeihin. Kurssi sisältää eri vuodenaikojen keskeisiä sisä- ja ulkoliikuntalajeja ja oman fyysisen kunnon harjoittamista ja mittaamista.

LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja tietojaan, oppii laatimaan ja toteuttamaan oman terveyttä edistävän liikuntaohjelman sekä oppii toimimaan vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Sisältönä keskeiset sisä- ja ulkoliikuntalajit eri vuodenaikoina ja mahdollisesti uusiin lajeihin tutustuminen.

Syventävät kurssit

LI3 Virkisty liikunnasta

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja virkistävien liikuntakokemusten kautta. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI4 Yhdessä liikkuen

Opetellaan vanhoja ja seuratansseja sekä järjestetään vanhojen juhla.

LI5 Kuntoliikunta

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman jota toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI 6 Palloilu- ja kuntokurssi (SO)

Kurssi sisältää opiskelijaryhmän valitsemia sisä- ja ulkopalloilulajeja sekä kuntoliikuntaa.

Soveltavat kurssit

LI7 Lentopallovalmennus

Lentopallovalmennus (lentopallolinja) mahdollistaa tehokkaan harjoittelun opintojen ohessa.
Tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus yhdistää opiskelu, vahva lajiharjoittelu.

Valmennus jaetaan kahteen ryhmään: huippu- ja kehitysyksikköön. Huippuryhmäläisillä on kaksi kahden tunnin aamuharjoitusta viikossa. Sampo vastaa seuratoiminnan puitteissa muun lajiharjoittelun toteutuksesta.

Neljän tunnin viikko-ohjelma muodostaa 12 kurssin opintokokonaisuuden luoden pohjan myös liikuntadiplomin suorittamiselle yhdessä lukion muun liikunnanopetuksen kanssa. Sammolta hankitaan osa valmennuskursseista.
Harjoittelu tapahtuu laaditun viikko-ohjelman mukaan. Huippuryhmän viikko-ohjelma sisältää ohjattua kuntosali-, tekniikka-, laji- ja taktiikkaharjoituksia.