Kurssikuvaukset

Äidinkieli kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit

Äi1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Kurssilla harjoitellaan kielenkäytön perustaitoja: puhumista, lukemista ja
kirjoittamista. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat ja opitaan kielenhuoltoa.

Äi2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Opitaan hankkimaan tietoa eri tietolähteistä ja arvioimaan sitä.
Tarkastellaan kirjoitetun tekstin rakenteita. Opiskellaan oman kirjoitelman ja
puheenvuoron rakentamista.

Äi3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opitaan tulkitsemaan fiktiivisiä tekstejä. Opitaan käyttämään kielen
keinoja omassa ilmaisussa.

Äi4 Tekstit ja vaikuttaminen

Opitaan erittelemään ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä. Opitaan
kielellisen vaikuttamisen keinoja, perustelua ja retoristen keinojen käyttöä.

Äi5 Teksti, tyyli ja konteksti

Tarkastellaan kirjallisuuden tyylisuuntia. Luetaan klassikkoteoksia.
Kirjoitetaan kirjallisuusessee.

Äi6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Tarkastellaan suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja tyylejä. Luetaan suomalaista kirjallisuutta. Tehdään kirjallisia ja suullisia tuotoksia em. aiheista.

Syventävät kurssit

Äi7 Puheviestinnän taitojen syventäminen

Kurssi on puheviestinnän kurssi. Harjoitellaan erityyppisiä puhe- ja
keskustelutilanteita. Pääpaino on esiintymispelon voittamisessa kannustavan ja
turvallisen ryhmän avulla.

Äi8 Tekstitaitojen syventäminen

Kurssi on kirjoittamisen kurssi. Harjoitellaan sekä fiktioiden että
asiatekstien kirjoittamista. Kurssin luonteesta johtuu, että on runsaasti
mahdollisuuksia sekä ryhmäkohtaiseen että yksilölliseen eriyttämiseen.

Äi9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Kurssilla keskitytään päättökokeen tyyppisten tehtävien harjoitteluun.
Lisäksi käsitellään lähinnä suomalaista nykykirjallisuutta ja muita
ajankohtaisia viestejä.