Yksityisen hoidon tuki

Perhon kunnan yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Perhon kunta maksaa Kelan yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää. Tämä voi olla vaihtoehto kunnalliselle hoitopaikalle tai kotihoidontuelle. Tukien avulla perhe voi ostaa hoitopaikan yksityiseltä perhepäivähoitajalta tai palkata lapsilleen oman hoitajan.

Kuntalisää maksetaan alle esikoululaisesta lapsesta 200e/kk. Kelan sivuilta voit tarkistaa yksityisen hoidon tuen tämänhetkisen määrän.
Kuntalisää haetaan Kelan lomakkeilla WH1 ja WH2. Lomakkeen WH1 perhe voi lähettää suoraan Kelaan vaikkapa sähköisesti. WH2-lomakeeseen tulee hoitajaa koskevat tiedot. Siinä myös kysytään toiminnalle kunnan hyväksyntä. Kunnan hyväksynnän voi allekirjoittaa varhaiskasvatusjohtaja tai hänen sijaisensa.

Mikäli perhe palkkaa lapsilleen oman hoitajan, perhe toimii silloin työnantajana ja huolehtii työntekijän tyel-maksuista, tapaturmavakuutuksesta sekä sotu-maksuista. Kelan ja kuntalisän osuudesta kela pidättää ennakonpidätyksen, muilta osin perhe huolehtii palkasta ennakonpidätyksen.
Perhe tekee työntekijän kanssa työsopimuksen, josta kopio lähetetään Kelalle.