Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta johtaa ja valvoo kunnan oppilaitosten, vapaa-aikatoimen ja kirjaston sekä niiden hallintoelinten toimintaa.

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö.
mervi.paakko@perho.com
0400 798 011

Lautakunnan pöytäkirjat

Jäsenet Varajäsenet
Jarkko Sivula, puheenjohtaja Ahti Humalajoki
Jussi Jänkä, varapuheenjohtaja Hannu Kellokoski
Teija Pannula Mari Kellokosi
Jenna Viitala Anne Anttila
Tapani Humalajoki Karel Säre
Sanna Salmela Kaisa Kytölä
Maria Rannila Niina Elgland
Niko Syrjälä Jari Jääskeläinen
Vesa Peltokangas Mirka Peltokangas