Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitopaikkoja haetaan aina uudelle toimintakaudelle toukokuun alkuun mennessä.
Päivähoidon toimintakausi on elokuun alusta heinäkuun loppuun.

Päivähoitopaikkoja voi hakea myös ympärivuotisesti. Kunnallisen päivähoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että sitä on haettu neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Poikkeuksena on vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen jolloin päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.

Lapsella säilyy oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan sen myöntämisestä alkaen kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisuuden alaiseksi tai kunnes hoitopaikka irtisanotaan suullisella ilmoituksella varhaiskasvatusjohtajalle. Joten jos lapsellanne on päivähoitopaikka, teidän ei tarvitse sitä hakea uudelleen.

Päivähoidon toimintamuodot:

-perhepäivähoitoa hoitajan kotona
-ryhmäperhepäivähoitoa Kokkonevalla ( Lounatuuli, 0-3-vuotiaiden ryhmä)
-ryhmäperhepäivähoitoa Päivänkakkarassa (0-6-vuotiaat)
-vuorohoitoa ryhmis Auringonkukassa (0-6-vuotiaat)
-päiväkotihoitoa Satulinnassa sekä Kokkonevan Linnunlaulussa 3-6-vuotiaille lapsille.