Huomautukset, kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot

Sääntöjen vastaiseen toimintaan tai järjestyshäiriöihin puututaan aina. Kaikilla koulun aikuisilla on oikeus ja velvollisuus toimia näin. Kaikki kirjataan Wilmaan.

Kurinpitotoimenpiteet alkavat aina oppilaan kuulemisella.

  1. Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide lievissä rikkeissä. Epäasiallinen käytös, koulun alueelta poistuminen, törkeä kielenkäyttö tai muu vastaava rike hoidetaan ensisijaisesti kasvatuskeskustelulla. Se koulun aikuinen, joka tilanteessa on ollut läsnä, soittaa oppilaan kotiin. Oppilas itse kertoo ensiksi huoltajalle soiton syyn; sen jälkeen opettaja vielä keskustelee huoltajan kanssa. Kun oppilas on joutunut kasvatuskeskusteluun, hän saa seuraavasta rikkeestä jälki-istuntoa. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.

  1. Huomautus

Huomautus annetaan välituntipakoilusta tai toistuvasta oppitunnin häirinnästä. Huomautus merkitään Wilman kurinpitotoimet -sivulle ja siitä pitää laittaa tieto huoltajalle (tuntimerkinnällä "huomautus"). Kun oppilas on saanut huomautuksen, hän saa seuraavasta rikkeestä jälki-istuntoa.

  1. Jälki-istunto 

Jälki-istuntoa kirjoitetaan väkivaltaisesta käytöksestä ja ilkivallasta 1-2h tapauksesta riippuen; lunttauksesta, väärennöksestä tai tupakoinnista (ja muut päihteet) jälki-istuntoa kirjoitetaan 2h sekä koetulos lunttaustapauksessa hylätään.

Mikäli oppilaalla olisi tulossa jo kolmas jälki-istunto, oppilashuoltotyöryhmä ja luokanvalvoja kutsuvat huoltajan ja oppilaan koululle keskusteluun.

Jälki-istunto istutaan yleensä torstaisin klo 15 alkaen. Kesto on 60 minuuttia.

Jos oppilas jättää saapumatta jälki-istuntoon ilman pätevää, ennalta ilmoitettua syytä, hänelle kirjoitetaan 1 h jälki-istuntoa lisää. Mikäli oppilas ei edelleenkään suorita jälki-istuntojaan, annetaan kirjallinen varoitus. Huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Kirjallisen varoituksen jälkeen voi seurata määräaikainen erottaminen koulusta. 


Oppilaan poistaminen koulusta loppupäivän ajaksi
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.” (Perusopetuslaki 628/1998)

  1. Kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen koulusta

Kirjallinen varoitus rehtorin päätöksellä ja määräaikainen erottaminen sivistyslautakunnan päätöksellä. Huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen määräämistä.

  1. Rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus

Koulu toimii lain edellyttämällä tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä