Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevan lapsen hoito, kasvatus, opetus ja kuntoutus pyritään toteuttamaan siten, että
 • lapsen itsetunto vahvistuu
 • lapsi saa myönteisiä vuorovaikutus- ja oppimiskokemuksia
 • lapsen yksilöllisyys huomioidaan
 • yhteistyössä vanhempien/huoltajien kanssa korostuu avoimuus ja luottamuksellisuus.

Kehityksen ja oppimisen tukea voi tarvita lapsi

 • jonka psyykkinen, fyysinen ja/tai sosiaalinen kehitys on viivästynyt tai häiriintynyt
 • jonka kehityksestä vanhemmat ja/tai päivähoidon henkilökunta on huolestunut
 • jonka puheenkehitys on viivästynyt
 • jolla on vamma tai pitkäaikaissairaus
 • jolla on sosiaalisia tai tunne-elämän vaikeuksia
 • jolla todetaan olevan oppimisvaikeuksia
 • joka jonkun muun syyn takia tarvitsee erityistä hoitoa, kuntoutusta tai huolenpitoa.