Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut

Lasten varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja määriteltäessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia (36/1973, 387/2008, 959/2009) ja hyvinvointilautakunnan edellä mainitun lain perusteella tekemiä päätöksiä.

Ilmoita tulotietosi

Perheen tulot vaikuttavat varhaiskasvatuksesta perittävän hoitomaksun määrään. Tuloselvityksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa: https://miunpalvelut.fi/outokumpu/koulu-ja-paivahoito, paperisia tuloselvityslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta (Hovilankatu 2). Ilman tuloselvitystä hoitomaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan.