Kieli- ja kulttuuriryhmät

Suomen kielen oppimisen tukeminen

Suomen kielen taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja omaksua suomea toisena kielenä. Lähtökohtana on arkielämän konkreettinen kieli ja sen ilmaisuvaranto.

Oman äidinkielen tukeminen

Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään. Vastuu lasten oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus ja yksilölliset tarpeet. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintävälineitä ja käytetään tarpeen mukaan tulkkia tai kieliavustajaa.