Lastenhoidon tuet

Lastenhoidon tuet

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta

  • lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi
  • lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päivähoidon tuottaja

Lapsiperheen tuista saa lisätietoja Kelasta tai paikallisesta Kelan toimistosta:

Kela, Outokummun toimisto
Kummunkatu 6, PL 38, 83501 Outokumpu
puh. 020 435 6770
outokumpu@kela.fi


Yksityisen hoidon tuki

Outokummun kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos lapsi on kokopäivähoidossa:

perhepäivähoitoon 100,91 euroa/kk/lapsi
päiväkotihoitoon 168,19 euroa/kk/lapsi

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteet