Matemaattiset aineet

Fysiikan ja kemian demonstraatiot

Kurssi koostuu kahdestatoista läsnäolokerrasta. Läsnäoloa on 24 h. Loput on itsenäistä työtä, muun muassa fysiikan ja kemian laborointituokioiden valmistelua ja työohjeiden tekemistä. 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään perjantaina 15.3.2019.