Aineenopettajakoulutuksen ohjattu opetusharjoittelu

Ohjatun opetusharjoittelun jaksot ja ajoitus

Aineenopettajakoulutuksen ohjattu opetusharjoittelu jakautuu seuraaviin opintojaksoihin:

Kevät 2019
Orientoiva harjoittelu
, 1 op (kuuluu opintojaksoon 410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op)
Perusharjoittelu 050121A, 5 op

Syksy 2019
Syventävä harjoittelu
050124A, 5 op
Päättöharjoittelu, joka pitää sisällään:
Tutkiva opettajuus harjoittelussa -jakson 050125A, 5 op
Norssin harjoittelua, 1op (kuuluu opintojaksoon Tutkiva ainedidaktiikka 050123A 10 op)

Kaikkiin harjoittelujaksoihin tulee ilmoittautua erikseen Weboodiin. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antaa Emilia Manninen.