≡ Navigointi

Aineenopettajakoulutuksen ohjattu opetusharjoittelu

Ohjatun opetusharjoittelun jaksot ja ajoitus

Aineenopettajakoulutuksen ohjattu opetusharjoittelu jakautuu seuraaviin opintojaksoihin:

Perusharjoittelu (050081A, 5 op), kevät 2017
Syventävä harjoittelu 1 (050082A, 6 op), syksy 2017
Syventävä harjoittelu 2 (050083A, 6 op), syksy 2017

Ohjatun opetusharjoittelun järjestämisestä vastaa Oulun normaalikoulu. Käytännön koulutyön harjoittelussa tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuteen suuntautuneita, yhteistyökykyisiä, tutkivia, työssään eettisesti ja monikulttuurisesti toimivia opettajia. Koulutukseen liittyvässä aktiivisessa toiminnassa tavoitteena on syvälliseen ymmärtämiseen tähtäävä tietämys ja tiedonhalu syitä, seurauksia ja selityksiä etsien. Koulutuksessa autetaan tulevaa opettajaa työnsä jäsentämisessä ja ongelmien tiedostamisessa sekä ohjataan kokeilemaan, tutkimaan ja kehittämään. Opetusharjoittelijoilla on vastuullinen ja arvostettu osansa koulun toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Lyhyesti: Tavoitteemme on kouluttaa ammattinsa osaavia aineenopettajia.