Päättöharjoittelu

Päättöharjoittelu

Päättöharjoittelun (050125A, 5 op ja 050123A, 1 op) info pidetään perjantaina 21.9.klo 8.30 

Oulun normaalikoulun vuosiluokkien 7 - 9 ja lukion auditoriossa, Kaitoväylä 7.
Lakisääteiset poissaolot on ilmoitettava etukäteen harjoittelusta vastaavalle rehtorille Eija Kumpulaiselle. 

HUOM.!
Päättöharjoittelu koostuu Tutkiva opettajuus harjoittelussa -opintokokonaisuudesta sekä Tutkiva ainedidaktikka -opintokokonaisuuden osasta.