Perusharjoittelu

Ohjatun perusharjoittelun info Norssilla

Orientoivan ja perusharjoittelun info on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Info pidetään Oulun normaalikoulun vuosiluokkien 7 - 9 ja lukion auditoriossa, Kaitoväylä 7. 
Kaikkien opetusharjoittelunsa aloittavien läsnäolo on välttämätöntä.