Syventävä harjoittelu

Syventävän harjoittelun tuntisuunnitelmat

Palauta tähän hyvissä ajoin ennen Syventävän harjoittelun loppua kaksi (2) huolellisesti laadittua tuntisuunnitelmaa ja kommentoi suunnitelmia ja pitämiäsi oppitunteja muutamalla sanalla.

Käytä apuna suurryhmäohjauksia, opetusharjoittelijan kirjaa, ja muita saamiasi ohjeita. Suunnitelmissa pitää näkyä käsiteltävien asioiden lisäksi myös perustelut valitsemillesi toimintatavoille. MITÄ, MITEN, MIKSI? Lisää myös tunnilla tarvittavat välineet.

Liitä mukaan itse tekemäsi tehtävämonisteet tai muut itse tekemäsi opetusmateriaalit

Ryhmäpalautuskansio tässä alla.