Perhepiste Nopea

Perhepiste Nopea

Perhepiste Nopean toimintaa on saatavilla syksystä 2016 alkaen myös Orivedellä. Nopeasta saa apua kodin ristiriitoihin, sääntöihin, esimerkkinä kouluuntulon vaikeudet, rajat ym. Palvelu on vapaaehtoista eikä edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Nopean esite on liitteenä, jonka saat kokonaisuudessaan auki lataamalla sen. Tietoa löytyy myös tämän linkin takaa:
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/kotipalvelu-ja-perhetyo/perhetyo/nopea.html

Liitteet:

Perhepiste Nopea2017.pdf