Kielten opetus Rokissa

Eilen, tänään ja huomenna

Kielten opetus on yksi koulumme painopisteistä.
Keskeisenä toimintamuotona jo yli kymmenen vuoden ajan on ollut englannin opetus esikoulussa ja alkuopetuksessa.
Tavoitteena ei niinkään ole sisältöjen ja sanastojen oppiminen, vaan kielenkäytön tuominen arkipäivän tilanteisiin. Päivän aluksi voimme tervehtiä sanomalla Good Morning ja liikuntatunnilla jakaa oppilaita ryhmiin one-two-three.
Tärkeää on se, että oppilas innostuu kielestä ja uskaltaa käyttää sitä pienissä oppimistilanteissa.
Ylemmillä luokka-asteilla englannin opetus ylittää oppiainerajat ja on osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Näin jo alakoulussa voidaan saavuttaa kielitaito, jota myöhempinä vuosina laajennetaan.

Koulumme on osallistunut Comenius ja Erasmus+ hankkeisiin, ja oppilaita on siten matkustanut kumppanuuskouluihin mm. Unkariin ja Espanjaan. Hankkeissa on ollut myös Skype-yhteistyötä koulujen kesken.

Koulullamme järjestetään vuosittain myös erilaisia kieliin liittyviä tapahtumia. Esimerkiksi näytelmiä ja nukketeatteriesityksiä vieraalla kielellä. Isommat oppilaat ovat toimineet myös koulun englanninkielisinä oppaina ja järjestäneet matkamuistoesittelyn englanniksi. Perinteeksi on muodostunut koko koulun toukokuinen All English Day, jossa kaikki heittäytyvät puhumaan englantia koulupäivän ajan. Englantia ja ruotsia käytetään myös koulun juhlissa. 

Uuden opetussuunitelman ja valtakunnallisten kielihankkeiden myötä myös Rovastinkankaan koulu haluaa pysyä uudistuksissa mukana. Keväisin koulumme 4.-6.-luokkalaisten lyhytvalinnaiskurssit toteutetaan vuosittain teemalla Eurooppa-seikkailu: kielet ja kulttuuri.

Tutustu lisää kieltenopetukseemme eri vuosiluokkien sivuilla!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä