Palveluseteli

Näin haet

 1. Palvelusopimus
  Vanhemmat tekevät palvelusetelipäiväkodin kanssa sopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Lista palvelusetelipäiväkodeista https://peda.net/orimattila/v/yv  

 2. Palvelusetelihakemus
  Vanhemmat tekevät Orimattilan kaupungin sähköisen asioinnin kautta jokaiselle lapselle oman palvelusetelihakemuksen. Huom! Esitäytetty hakemus on Orimattilan kaupungin varhaiskasvastuksen asiakkaana olevien käyttöön. Esitäytetystä hakemuksesta pitää tarkistaa, että "Meidän perhe" näkymässä näkyy kaikkien perheenjäsenten tiedot. 

 3. Liitteiden toimitus (viimeistään aloituspäivänä sähköisesti asiointipalveluissa)
  Vanhemmat toimittavat varhaiskasvatuspalveluihin tulotositteensa, mikäli enimmäismaksun tuloraja ei ylity, tai perhe hyväksyy palvelusetelin hakemuksessa korkeimman omavastuuosuuden. Laskuri tulojen arvioimiseen.
  Muista myös ilmoittaa viivytyksettä olennaisista tulomuutoksista.

 4. Sähköinen päätös
  Palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvosta tehdään päätös. 
  Sääntökirjan mukaisesti päätös palvelusetelistä tehdään kolmen viikon kuluessa varhaiskasvatussuhteen alkamisesta. 
  Sähköpostiin tulee ilmoitus, kun päätös on luettavissa varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa (edellyttää että päätösten sähköinen tiedoksianto on hyväksytty).

 5. Lisätietoa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta
  Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköille p . 040 540 1352 ja 044 781 3618 
OHJE sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Liitteet:

Palvelusetelin hakeminen.jpg

Tarvittavat tuloliitteet

Tuloselvityksen liitteeksi
 • Huoltajilta palkkalaskelma, jossa bruttopalkka lisineen + luontaisedut/kk + lomaraha. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta- ja edelliseltä kalenterivuodelta. Huoltajaksi katsotaan myös yhteistaloudessa elävät henkilöt. On myös hyvä antaa selvitys, jos tilanne on olennaisesti muuttunut edellisestä kalenterivuodesta (pitkä palkanmaksuun vaikuttava vapaajakso/työpaikan vaihtuminen) eikä se käy ilmi palkkalaskelmasta.
 • Todistus eläkkeistä, muista etuuksista ja pääomatuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sekä korko- ja osinkotulot) 
 • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake (liitteeksi tuloslaskelma ja viimeisin verotustodistus).

Uusien palveluseteliä käyttävien perheiden tulee edelleen toimittaa kaikki tulotietonsa. Tulorekisteritietoja voidaan hyödyntää vain osittain, sillä kaikkia asiakasmaksuun vaikuttavia tulotietoja, kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotuloja tai yrittäjätoiminnan tuloja ei saada tulorekisteristä. Lisäksi palkka- ja etuustiedot saadaan menneeltä ajalta, mutta hoidon alkaessa perheen tilanne on usein juuri muuttunut.

Vuositarkastuksen yhteydessä perhe voi toimittaa lomakkeen Suostumus palkka-/etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä
Suostumuksen antaminen ei poista velvollisuutta ilmoittaa olennaisista tulomuutoksista myös toimintavuoden aikana.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tuloselvitys tehdään tämän perheen tuloista.

Liitteet:

Yrittäjän tuloselvitys
Tuloselvityslomake

Palvelusetelin omavastuuosuus - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusmaksu vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua lisättynä mahdollisella yksityisen päiväkodin omavastuulisällä. Palveluntuottajalla on siis mahdollisuus periä asiakkaalta enintään 65 e/kk lisämaksua, joka lisätään 100% perheen omavastuuosuuteen. Yksityinen päiväkoti laskuttaa koko summan.

Perheen omavastuuosuus (ilman mahdollista lisämaksua) on maksimissaan 295€ ja pienemmällä palveluntarpeella 236€ tai 177€.
Omavastuuosuuteen vaikuttavat:

 • Perheen koko (eri tulorajat)
 • Bruttotulot 
 • Varhaiskasvatukseen käytettävä palvelusopimuksen mukainen tuntimäärä
Perhekoon mukaiset vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
Perhekoko Vähimmäisbruttotulo €/kk Maksuprosentti Korkein maksu (295e/kk) 
2 3874 10,7 6626
3 4998 10,7 7750
4 5675 10,7 8427
5 6353 10,7 9105
6 7028 10,7 9780

* Huomioitu lakimuutos 1.3.2023. Yli 147 tuntia kuukaudessa oleva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu saa olla enintään perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

PERHE TOIMITTAA TULOTIEDOT ORIMATTILAN VARHAISKASVATUKSEEN VIIMEISTÄÄN ALOITUSPÄIVÄNÄ. Tulojen olennaisista muutoksista pitää ilmoittaa viivytyksettä.

Palveluntarve vaikuttaa hintaan kertoimilla. 
- yli 147 h/kk kerroin 1 
- 85- 146 h/kk kerroin 0,8 (enintään 34 h/vk) 
- Enint. 84 h/kk kerroin 0,6 (enintään 20 h/vk)

Palvelusetelin arvo pitää määrittää uudelleen aina kun jokin omavastuuosuuteen liittyvä tekijä muuttuu. Lisäksi palvelusetelin arvoon vaikuttaa lapsen ikä (3 vuotta) ja mahdollinen tuen tarve.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus koskee myös perheitä, joissa toinen sisarus on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus ei kuitenkaan koske perheitä, joissa toinen sisarus on varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 40 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 % nuorimman maksun määrästä.

Huom. Muistathan lopettaa tuet Kelalta. Kun lapsi on saanut myönteisen palvelusetelin, ei ole mahdollista saada samanaikaisesti Kelan yksityisen hoidon tukia.

Lisätietoja löydät seuraavista ohjeista 
Palvelusetelisääntökirja https://peda.net/orimattila/v/yv/palveluseteli 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu https://peda.net/orimattila/v/pl3

Palvelusetelin omavastuuosuus - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ajalla 1.8.2022 - 28.2.2023

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusmaksu vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua lisättynä mahdollisella yksityisen päiväkodin omavastuulisällä. Palveluntuottajalla on siis mahdollisuus periä asiakkaalta enintään 65 e/kk lisämaksua, joka lisätään 100% perheen omavastuuosuuteen. Yksityinen päiväkoti laskuttaa koko summan. 

Perheen omavastuuosuus (ilman mahdollista lisämaksua) on maksimissaan 295€ ja pienemmällä palveluntarpeella 236€ tai 177€.
Omavastuuosuuteen vaikuttavat:

 • Perheen koko (eri tulorajat)
 • Bruttotulot 
 • Varhaiskasvatukseen käytettävä palvelusopimuksen mukainen tuntimäärä
Perhekoon mukaiset vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
Perhekoko Vähimmäisbruttotulo €/kk Maksuprosentti Korkein maksu (295e/kk) 
2 2913 10,7 5665
3 3758 10,7 6510
4 4267 10,7 7019
5 4777 10,7 7529
6 5284 10,7 8036

* Huomioitu indeksimuutos 1.8.2022. Yli 147 tuntia kuukaudessa oleva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu saa olla enintään perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

PERHE TOIMITTAA TULOTIEDOT ORIMATTILAN VARHAISKASVATUKSEEN VIIMEISTÄÄN ALOITUSPÄIVÄNÄ

Palveluntarve vaikuttaa hintaan kertoimilla. 
- yli 147 h/kk kerroin 1 
- 85- 146 h/kk kerroin 0,8 (enintään 34 h/vk) 
- Enint. 84 h/kk kerroin 0,6 (enintään 20 h/vk)

Palvelusetelin arvo pitää määrittää uudelleen aina kun jokin omavastuuosuuteen liittyvä tekijä muuttuu. Lisäksi palvelusetelin arvoon vaikuttaa lapsen ikä (3 vuotta) ja mahdollinen tuen tarve.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus koskee myös perheitä, joissa toinen sisarus on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus ei kuitenkaan koske perheitä, joissa toinen sisarus on varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 40 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 % nuorimman maksun määrästä.

Huom. Muistathan lopettaa tuet Kelalta. Kun lapsi on saanut myönteisen palvelusetelin, ei ole mahdollista saada samanaikaisesti Kelan yksityisen hoidon tukia.

Lisätietoja löydät seuraavista ohjeista 
Palvelusetelisääntökirja https://peda.net/orimattila/v/yv/palveluseteli 
Varhaiskasvastuksen asiakasmaksu https://peda.net/orimattila/v/pl3

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä