Palveluseteli

Näin haet

 1. Palvelusopimus
  Vanhemmat tekevät palvelusetelipäiväkodin kanssa sopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vanhat, voimassaolevat sopimukset päivitetään 1.8.2020 alkaviksi. Lista palvelusetelipäiväkodeista https://peda.net/orimattila/v/yv  

 2. Palvelusetelihakemus
  Vanhemmat tekevät Orimattilan kaupungin sähköisen asioinnin kautta jokaiselle lapselle oman palvelusetelihakemuksen. Huom! Esitäytetty hakemus on Orimattilan kaupungin varhaiskasvastuksen asiakkaana olevien käyttöön. Esitäytetystä hakemuksesta pitää tarkistaa, että "Meidän perhe" näkymässä näkyy kaikkien perheenjäsenten tiedot. 

 3. Liitteiden toimitus (kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä)
  Vanhemmat toimittavat varhaiskasvatuspalveluihin (sähköisesti asiointipalveluissa) tulotositteensa, mikäli enimmäismaksun tuloraja ei ylity, tai perhe hyväksyy palvelusetelin hakemuksessa korkeimman omavastuuosuuden. Laskuri tulojen arvioimiseen.

 4. Sähköinen päätös
  Palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvosta tehdään päätös. 
  Sääntökirjan mukaisesti päätös palvelusetelistä tehdään kolmen viikon kuluessa varhaiskasvatussuhteen alkamisesta. Kevät ja kesä 2020 pyrkimys tehdä setelipäätökset elokuun puoleen väliin mennessä. 
  Sähköpostiin tulee ilmoitus, kun päätös on luettavissa varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa (edellyttää että päätösten sähköinen tiedoksianto on hyväksytty).

 5. Lisätietoa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta
  Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköille p . 040 540 1352 ja 044 781 3618 
OHJE sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Liitteet:

Palvelusetelin hakeminen.jpg

Tarvittavat tuloliitteet

Tuloselvityksen liitteeksi
 • Huoltajilta palkkalaskelma, jossa bruttopalkka lisineen + luontaisedut/kk + lomaraha. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta- ja edelliseltä kalenterivuodelta. Huoltajaksi katsotaan myös yhteistaloudessa elävät henkilöt. On myös hyvä antaa selvitys, jos tilanne on olennaisesti muuttunut edellisestä kalenterivuodesta (pitkä palkanmaksuun vaikuttava vapaajakso/työpaikan vaihtuminen) eikä se käy ilmi palkkalaskelmasta.
 • Todistus eläkkeistä, muista etuuksista ja pääomatuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sekä korko- ja osinkotulot) 
 • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake (liitteeksi tuloslaskelma ja viimeisin verotustodistus).

Palveluseteliä hyödyntävien perheiden tulee edelleen toimittaa kaikki tulotietonsa, koska tulorekisteritietoja voidaan hyödyntää vain kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta.

Liitteet:

Yrittäjän tuloselvitys
Tuloselvityslomake

Palvelusetelin omavastuuosuus - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusmaksu vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua lisättynä mahdollisella yksityisen päiväkodin omavastuulisällä. Palveluntuottajalla on siis mahdollisuus periä asiakkaalta enintään 65 e/kk lisämaksua, joka lisätään 100% perheen omavastuuosuuteen. 

Perheen omavastuuosuus (ilman mahdollista lisämaksua) on maksimissaan 288€ ja pienemmällä palveluntarpeella 230€ tai 173€.
Omavastuuosuuteen vaikuttavat:

 • Perheen koko (eri tulorajat)
 • Bruttotulot 
 • Varhaiskasvatukseen käytettävä palvelusopimuksen mukainen tuntimäärä
Perhekoon mukaiset vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
Perhekoko Vähimmäisbruttotulo €/kk Maksuprosentti Korkein maksu (288e/kk) 
2 2136 10,7 4823
3 2756 10,7 5443
4 3129 10,7 5816
5 3502 10,7 6189
6 3874 10,7 6561

* Huomioitu indeksitarkistus 1.8.2020. Yli 147 tuntia kuukaudessa oleva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu saa olla enintään perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

PERHE TOIMITTAA TULOTIEDOT ORIMATTILAN VARHAISKASVATUKSEEN 2 VIIKON KULUESSA HAKEMUKSEN JÄTTÄMISESTÄ

Palveluntarve vaikuttaa hintaan kertoimilla. 
- yli 147 h/kk kerroin 1 
- 85- 146 h/kk kerroin 0,8 (enintään 34 h/vk) 
- Enint. 84 h/kk kerroin 0,6 (enintään 20 h/vk)

Palvelusetelin arvo pitää määrittää uudelleen aina kun jokin omavastuuosuuteen liittyvä tekijä muuttuu. Lisäksi palvelusetelin arvoon vaikuttaa lapsen ikä (3 vuotta) ja mahdollinen tuen tarve.

Huom. Muistathan lopettaa tuet Kelalta. Kun lapsi on saanut myönteisen palvelusetelin, ei ole mahdollista saada samanaikaisesti Kelan yksityisen hoidon tukia.

Lisätietoja löydät seuraavista ohjeista 
Palvelusetelisääntökirja https://peda.net/orimattila/v/yv/palveluseteli 
Varhaiskasvastuksen asiakasmaksu https://peda.net/orimattila/v/pl3

Orimattila ottaa käyttöön palvelusetelin yksityisiin päiväkoteihin – infotilaisuuden (17.3.) ajankohtaa siirretään koronavirus-tilanteen vuoksi

Orimattilan kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelin yksityisiin päiväkotipalveluihin. Seteli astuu voimaan 1. elokuuta.
Perheet voivat hakea palveluseteliä maaliskuun loppupuolelta alkaen. HAUN AUKAMISESTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN HUHTIKUUSSA

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelituottaja voi halutessaan periä lisämaksua perheeltä, mikäli päiväkoti järjestää perustoiminnan päälle lisäpalveluita.

– Palveluseteli lisää perheiden valinnanvapautta tuloista riippumatta. Perheiden omavastuu lasketaan samalla tavalla kuin julkiselle puolella. Näin ollen pienituloiselle huoltajalle maksu voi olla nolla euroa myös yksityisessä päiväkodissa, jos päiväkoti ei peri lisämaksua, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Palvelusetelituottajien eli yksityisten päiväkotien haku on parhaillaan käynnissä. Palvelunsetelituottajaksi pääsevät ne yksityiset toimijat, jotka täyttävät palvelusetelisääntökirjan ehdot. Kun valinnat on tehty, palvelusetelin piirissä olevat päiväkodit listataan Peda.net-sivustolle.

– Sitä ennen palvelutuottajien luokse tehdään tarkastuskäynti. Käynnin tarkoituksena on varmistaa, että jokainen päiväkoti täyttää palvelusetelille asetut ehdot. Yksityiset päiväkodit ovat jo nyt kaupungin ja aluehallintoviraston säännöllisen valvonnan alla, sanoo Kemppi.

Kaupunki järjestää setelin hakemisesta perheille infotilaisuuden 17. maaliskuuta kello 17.30. Tilaisuus pidetään Peltolan päiväkodissa osoitteessa Viljamaantie 11. Paikalla ovat palvelusetelituottajat, jotka esittelevät toimintaansa. Samalla perheet saavat opastusta palvelusetelin käyttöönotosta.

Taustatietoa:

 • Suomen hallitus on laajentamassa varhaiskasvatusoikeutta ja pienentämässä ryhmäkokoja, mikä lisää päiväkotipaikkojen kysyntää myös Orimattilassa.
 • Väestöennusteen mukaan syntyvyys jatkaa laskuaan, jolloin päiväkotipaikkojen tarve vähenee lähivuosina. Sen vuoksi kaupungin ei ole järkevää rakentaa uusia päiväkoteja.
 • Palveluseteli on yksi ratkaisu tarjota perheille riittävät varhaiskasvatuspalvelut.

Lisätiedot:

Orimattilan varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh. 040 540 1351