Tarvittavat tuloliitteet

Tuloselvityksen liitteeksi
  • Huoltajilta palkkalaskelma, jossa bruttopalkka lisineen + luontaisedut/kk + lomaraha. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta- ja edelliseltä kalenterivuodelta. Huoltajaksi katsotaan myös yhteistaloudessa elävät henkilöt. On myös hyvä antaa selvitys, jos tilanne on olennaisesti muuttunut edellisestä kalenterivuodesta (pitkä palkanmaksuun vaikuttava vapaajakso/työpaikan vaihtuminen) eikä se käy ilmi palkkalaskelmasta.
  • Todistus eläkkeistä, muista etuuksista ja pääomatuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sekä korko- ja osinkotulot) 
  • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake (liitteeksi tuloslaskelma ja viimeisin verotustodistus).

Uusien palveluseteliä käyttävien perheiden tulee edelleen toimittaa kaikki tulotietonsa. Tulorekisteritietoja voidaan hyödyntää vain osittain, sillä kaikkia asiakasmaksuun vaikuttavia tulotietoja, kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotuloja tai yrittäjätoiminnan tuloja ei saada tulorekisteristä. Lisäksi palkka- ja etuustiedot saadaan menneeltä ajalta, mutta hoidon alkaessa perheen tilanne on usein juuri muuttunut.

Vuositarkastuksen yhteydessä perhe voi toimittaa lomakkeen Suostumus palkka-/etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tuloselvitys tehdään tämän perheen tuloista.

Liitteet:

Yrittäjän tuloselvitys
Tuloselvityslomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä