Kuljetusoikeuden hakeminen

Teksti

Koululiidun karttalinkki

Esioppilaiden ja peruskoululaisten koulumatkojen vaarallisuuden arvioinneissa on käytetty apuna Koululiitu-ohjelmiston riskien arviointia. Yksittäisissä tapauksissa arviointeja on täydennetty myös muilla arvioinneilla, kun on päätetty oppilaan koulukuljetusoikeudesta. Ohessa Koululiidun julkinen linkki Orimattilan ja Myrskylän alueelle.

https://koululiitu.fi/public.php?kunta=560

Ohje

Koulukuljetuksen järjestämisvastuu

Kaupunki järjestää peruskoulun oppilaalle koulukuljetuksen, kun yhdensuuntaisen koulumatkan pituus kotoa lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä koulun pihalle ylittää viisi (5) kilometriä. Rasittavuus huomioiden koulukuljetus järjestetään esiopetusoppilaalle ja luokilla 1 - 2, kun yhdensuuntainen koulumatka ylittää kolme (3) kilometriä.
Koulukuljetus järjestetään myös em. lyhyemmille koulumatkoille, mikäli koulumatka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden vaarallinen. Tällöin kuljetus järjestetään yhdenmukaisesti tiettyyn vuosiluokkaan asti. Tien vaarallisuuden arvioinnissa ovat ohjeena mm. hallinto-oikeuden päätökset. Koulukuljetuksen perusteena voi olla myös oppilaan terveydentila, joka tulee osoittaa lääkärintodistuksella.
Kaupungin velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko koulumatkalle, jolloin oppilaan tulee varautua kulkemaan omatoimisesti enintään kuljetusoikeuteen määritelty kilometriraja. Liikennöitsijöiden vastuu kattaa oppilaiden autoon noususta autosta pois jättämiseen. Liikennöitsijä vastaa, että kuljetuksissa noudatetaan liikenneturvallisuudesta ja koulukuljetuksista annettuja ohjeita ja säädöksiä. 

Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty koulukuljetusoikeutta, huoltaja voi tehdä perustellun hakemuksen opetuspalveluiden talouspäällikölle.

linkki hakemukseen
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/jkl/kjk/anomus-koulumatkaetuudesta:file/download/3d957c120db54079b493818ecc095397232cc44b/Hakemus%20koulumatkaetuudesta.pdf


Yhteystiedot:
Opetuspalveluiden talouspäällikkö Varpu Vilkko
varpu.vilkko@orimattila.fi
puh. 044-7813535

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä