Orimattilan yhteiskoulu

Kevätjuhlapuhe 4.6.2022

Hyvä juhlaväki ja erityisesti päättötodistuksen saajat,

 

Lukuvuosi on jälleen takana - oikeastaan kolme lukuvuotta. Kahtena edellisenä lukuvuonna kevätjuhla oli Youtubeen ladattu video, jossa juhlaohjelma oli kyllä hyvä ja vaivaa oli nähty sen tekemiseen. Syynä tietenkin olivat koronarajoitukset. Nyt rajoituksia ei ole, ja on ilo kuulla esitykset, pitää ja kuulla puheet ja jakaa perusopetuksen päättötodistukset aidossa kevätjuhlassa. Voisi sanoa, ettei ole perinteen voittanutta.

Kuluneet kaksi vuotta ovat vaatineet paljon jokaiselta meiltä - ja erityisesti nuorilta. Pandemian vuoksi harrastukset olivat pitkään tauolla, eikä kavereita ja sukulaisia nähty tai tavattu, koska vierailuilla ei käyty. Yhteiskunnan vapaat toiminnat olivat rajoitettuja. Koulu toimi sopeutuen koronarajoituksiin.

Koronan aikana koulu otti käyttöön vahvasti sähköistä oppimisympäristöä. Oppilaat, opettajat ja koulunkäyntiavustajat oppivat yhdessä uutta. Nähtäväksi jää, mikä opista on pysyvää ja mikä katoaa käyttämättömänä ja tarpeettomana. Pandemian vaikutuksesta oppimiseen on tehty paljon yliopistotason tutkimuskyselyitä. Nyt odotamme tutkimusraportteja.

 

Yhteiskoulun osalta voi todeta, että koronan aikana siirryimme väistötiloihin Wanhan amiksen rakennuksiin ja konttikouluun. Alkutalvesta huomasimme työmaa-aitojen ilmestyneen vanhan yhteiskoulun ympärille, ja nyt paikalla on sorakasa. Remontti on käynnissä lukiorakennuksen ala- ja keskikerroksessa, jonne tulee oppilashuollon väelle uudet tilat, yhteiskoulun hallinto ja opetustiloja. Uuden koulurakennuksen suunnittelu valmistui viime syksynä. Opettajat ja muu henkilökunta osallistuivat suunnitteluprosessiin etäyhteyksin, mikä ei ollut aivan helpoin tapa tuoda omia ideoita esille. Oppilaat suunnittelivat unelmien koulupihaa.

Korona-aika ja väistötilat ovat vaikuttaneet kokemaamme yhteisöllisyyteen. Nyt, kun voimme kokoontua yhdessä erilaisiin tilaisuuksiin, huomaamme olevamme osa viidensadan hengen yhteisöä. Opimme jälleen uutta siitä, miten toimia ja olla yhdessä esimerkiksi kevätjuhlassa. Hyväksyä, ymmärtää ja arvostaa yhteisiä kokemuksia - hyväksyä, ymmärtää ja arvostaa jokaista läsnäolijaa yksilönä.


Kulunut lukuvuosi - tai oikeastaan kolme - kuten alussa totesin, ovat todella muuttaneet kokemustamme ympäristöstämme ja maailmasta. Yhteiskunta on kokenut pandemian ja toipuu nyt siitä. Kohtaamme sen voimakasta hintojen nousua ts. inflaatiota ja Euroopassa soditaan.

Te nuoret olette varttuneet ja vartutte tässä ajassa, jossa meillä aikuisilla ei ole aina antaa vastauksia. Tuntuu kuin elokuvien ja kirjojen dystopia on totta. Hämmennys on oikea sana kuvaamaan nykyhetkeä. Hämmennys menee kuitenkin ohi, ja toiminta oikeaan suuntaan alkaa. Tulevaisuuden ennakointi on nyt vaikeaa eikä historiasta heti löydä vastauksia. Sen kuitenkin huomaa, että vaikeista ajoista on selvitty yhdessä.

Yhden kyselyn mukaan te oppilaat koette, että koulussa opetetaan oikeita asioita. Luotan, että te nyt päättötodistuksen saavat nuoret osaatte käyttää ja kartuttaa kotona ja koulussa saamianne tietoja ja taitoja oikein itsenne, läheistenne, moniarvoisen yhteiskunnan hyväksi. Maailma on edessänne, tulevaisuus myös. Se pitää kokea rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

 

Kiitän kaikkia vaiherikkaan lukuvuoden työstä. Niin oppilaita, opettajia, henkilökuntaa ja koteja.

 

Toivotan kaikille hyvää kesää ja tulevaisuutta!

 

Vielä on kevätlukukautta jäljellä 

Vielä on kevätlukukautta jäljellä 

 

Kevätlukukautta on jäljellä 10 työpäivää. Kymmeneen päivään mahtuu monenmoista tapahtumaa koululla ja koulun ulkopuolella. Kun Pedanetista katsoo päivämääriä ja tapahtumia, niin niitä on https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/oyl. Perusopetuksen päättävät ysit pitävät 9-gaalan, joka ensimmäinen laatuaan Yhteiskoulussa, lähtevät opinto- ja luokkaretkelle Helsingissä ja saavat Ysiltä elämään- päivässä ohjeita ja vinkkejä kohti itsenäistymistä. Seiskat käyvät tutustumassa päivän verran työelämään. Kasit tutustuvat Orimattilan yrityksiin. Tulevat seiskat tutustuivat huoltajineen Yhteiskouluun 19.5.2022. Ilahduttavaa on, että Orimattilan yhteiskoulu vanhempainyhdistyksen toiminta jatkuu. 

Lukuvuoden aikana on tehty kouluun liittyviä kyselyitä ja keväällä on ollut laatupäivä. Seudullisen perusopetuksen arvioinnin tuloksia on alustavasti käyty koululla läpi. Huoltajien vastauksista myönteisinä asioina nousee esille koulun viestinnän riittävyys, osaavat opettajat ja oppilaiden saama kannustava palaute. Huoltajien näkökulmasta kehitettävää koulun toiminnassa on oppimisen tuessa ja koulunkäynnin ongelmien varhaisemmassa puuttumisessa. Ymmärrettävää on, että koulun nykyinen toimintaympäristö ei paljon kehuja saa mm. piha-aluiltaan. Oppilaat kokevat myös, että heillä osaavia opettajia. Oppilaista on tärkeää myös se, että huoltajat tietävät kuinka koulunkäynti sujuu. Työrauha on yksi asia, johon oppilaat kiinnittivät huomiota. Oppilaat kuitenkin kokivat, että koulussa on turvallinen olo. Oppilaiden yhdenvertaisessa kohtelussa on kyselyn tuloksen perusteella kohennettavaa. Retkillä ei ole käyty korona-aikana, ja näkyi oppilaiden vastauksissa. Oppilashuollon palvelut kuten terveydenhoitajalle ja koulupsykologille pääsy koettiin vaikeaksi. Selvä ero luokka-asteissa oli välitunnilla liikkumisessa, seiskat ja kasit liikkuivat selkeästi enemmän kuin ysit. 

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaamme kokevat olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä ja he kokevat saavansa opettajilta tukea hyvinvointiinsa. Myönteistä kehitystä on ollut myös siinä, että tytöt ovat kokeneet koulussa merkittävästi vähemmän seksuaalista häirintää kuin kaksi vuotta sitten. Tämän vuoden tulosten perusteella koulussamme pitää kiinnittää lisää huomioita poikien hyvinvointiin, jotta heidän keskuudessaan lisääntynyt kiusaaminen saataisiin taittumaan. Kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää ja suhtaudumme asiaan vakavasti! Oppilashuoltoryhmämme kokouksessa huomio kiinnittyi nuorten vähäiseen ehkäisyn käyttöön. Kouluterveydenhoitaja tulee vielä tiedottamaan kevään aikana oppilaille ja huoltajille kesäkuun alussa alkavasta maksuttomasta ehkäisystä.  

Koulun laatupäivässä nousi esille monipuoliset työtavat kuten seudullisessa arvioinnissa. Opetusmenetelmien monipuolista käyttöä tulisi edistää. Opetussuunnitelmasta ja oppimisen arvioinnista tiedottaminen koettiin laatupäivässä toimiviksi. 

Kahden vuoden tauon jälkeen Yhteiskoulu järjestää kevätjuhlan Orimattila-Areenalla. Yllättävän paljon pienempää ja suurempaa kerrattavaa on juhlajärjestelyissä, jotta lauantaiaamuna 4.6. 2022 kevätjuhla voi alkaa päättötodistuksien saajien saapumisella saliin. 

 

Kevätterveisin  Orimattilassa 23.5.2022

Olli Selin, rehtori 

5. jakso

Tärkeitä päivämääriä

11.4. 
Jakson ensimmäinen päivä
11.4. Välkkäkahvila
11.4. Rästikoe klo 9.45-11.00
14.4. Rästikoe klo 9.45-11.00
14.4. 7.-luokkalaisten pääsiäiskierros
15.4.-18.4. Pääsiäisloma
21.4. Hyvinvointikysely
28.4. Vanhojen tanssit
3.5. Oppilaskunnan hallituksen päivänavaus
5.5.-12.5. Yhteiskoulun joukkue VEX Worlds 2022 - kilpailumatkalla robotiikan maailmanmestaruuskilpailuissa Yhdysvalloissa 
6.5. Päihdekasvatusta 7. ja 8.-luokkalaisille, LC Orimattila/ Leonat
17.5. 9.-luokkalaisten rästikoe
19.5. Tulevien 7.luokkien vanhempainilta klo 18.00
20.5. 8.-luokkalaisten rästikoe klo 9.45
23.5. Välkkäkahvila, 7. lk rästikoe klo 9.45, iltapäivällä 8.-luokkalaisten Taidetestaajat, 9.lk K-kauppiaan luento
26.5. Helatorstai
27.5. 9-gaala
31.5. Hyvinvointipäivä klo 8.15-14.20 / 9.luokkien luokkaretkipäivä,
1.6. Ysiltä elämään, 7.lk TET, 8.lk yritysvierailupäivä, kaikkien koulupäivä klo 8.15-12.50
2.6. Ysien kahvit, Opettajat vastaan oppilaat -pesismatsi, kaikkien oppilailaiden koulupäivä päättyy viimeistään klo 14.20
3.6. Kaikkien oppilaiden koulupäivä päättyy viimeistään klo 12.50
4.6. Kevätjuhla klo (8.00) 8.30-10.00

Yhteiskoulun joukkueet vuolivat menestystä Robojam Slovenia 2022 -ohjelmointikisoissa

Yhteiskoulun kahdeksasluokkalaisten joukkueet ottivat kaksoisvoiton Robojam Slovenia 2022 -ohjelmointikilpailun Colorynth -lajissa lauantaina 26.3. Voittoon ohjelmoi Aleksin, Eetun ja Carlin joukkue Virtual Robot 2. Hopeaa toivat Martta, Vellamo ja Alina Virtual Robot VMA -joukkueella. Suomesta kolmas kisoihin osallistunut joukkue (Riihimäkeläinen LN) täydensi Suomen kolmoisvoiton lajissa.Suomalaiset joukkueet osallistuivat etänä järjestettyihin englanninkielisiin Slovenian kilpailuihin yhdessä niiden maiden joukkueiden kanssa, joilla ei ole omaa kotikisaa. Kaksoisvoitto toi molemmille Orimattilan joukkueille osallistumisoikeuden marraskuussa pidettäviin Robojam All Stars -kilpailuihin.

Colorynth on laji, jossa virtuaalinen robotti ohjelmoidaan sokkelon läpi ennakkoon määrätyille maalialuille. Tämän vuoden kilpailussa maalialueet olivat 2 ja D. Voittoaika oli 97 sekuntia, jonka aikana joukkue sekä ohjelmoi että suoritti ohjelmakoodin. Voit itse kokeilla lajia osoitteessa: https://vr.vex.com/.

Nelosjakson kirje 11.2.2022

Hyvä yhteiskoulun oppilaan huoltaja ja oppilas

Lukuvuosi on kääntynyt kevään puolelle niin kalenterin ja koulun toiminnan kannalta. Vielä on kaksi työviikkoa talvilomaan. Yhdeksäsluokkalaiset suunnittelevat jatko-opintoja ja tekevät maaliskuussa yhteishaun. Oppivelvollisuus jatkuu perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle saakka (18-vuotiaaksi), joten haku on oleellinen ja se on jokaisen tehtävä. Seitsemäsluokkalaiset pohtivat valinnaisainevalintoja ja tekevät ne maaliskuussa. Valinnaisaineilta on 9.3.2022. Kahdeksasluokkalaiset valitsevat lyhyen valinnan ysille. Samalla koulu valmistelee tulevien seitsemäsluokkalaisten tuloa syksyllä.

Ensi viikolla on M.O.K.A.-viikko, monialainen oppimiskokonaisuus. Sen kokoavana teemana on hyvinvointi. Oppilaat käsittelevät teemaa eri aineiden tunneilla. Eri luokka-asteille on oma lähetysnäkökulma:

7.lk Minä itse ja lähiympäristöni (psyykkinen hyvinvointi)
8.lk Miten minä voin? (fyysinen hyvinvointi)
9.lk Minä ja muu maailma (sosiaalinen hyvinvointi

Hyvin moni suunniteltu tapahtuma on peruuntunut tai siirtynyt covid19:n eli koronan vuoksi. Kahdeksannet luokat ovat Taidetestaajina 23.5.2022 Lahden kaupunginteatterissa helmikuun 23 sijasta. Viime vuonna nykyiset ysit eivät päässeet Taidetestamaan teatteria, mutta tällä viikolla tuli tieto, että siihen on mahdollisuus Lahden kaupunginteatterissa. Yseille on maaliskuussa myös 4H-Ampun ja K-ryhmän kanssa ”Ajokortti työelämään”-päivä, jossa ohjataan ja annetaan vinkkejä työnhausta ja kerrotaan työnteosta kesätyöntekijänä.

Opetuspalvelut tiedottaa koronatilanteen hellittämisen takia tehtävistä toimenpiteistä ts. rajoitusten poistumisesta erikseen.

Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset ovat saapuneet koululle. Ne käydään läpi ja analysoidaan. Mukana tulosten läpikäynnissä on oppilaskunta, vanhempainyhdistys, opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö. Tuloksista ja toimenpide-ehdotuksista tiedotetaan työn valmistuttua.

Allekirjoituksen jälkeen on vielä kaksi tiedotetta:

  • ohje huoltajan tekemiin Wilma-merkintöihin
  • tiedote päättöarvoinnista (27.8.2022 Wilma-viesti)

yst. terv.

Olli Selin, rehtori


 

Huoltajan käyttämät Wilma-merkinnät

 

Hei!

Huoltajana voit selvittää lapsen poissaolon Wilmassa seuraavilla tavoilla:

SELVITETTY POISSAOLO

  • Käytetään, kun lapsi on sairaana tai vaikkapa osan päivästä lääkärissä.
  • Käytetään myös, kun lapsella on koronatartunta, koska eristystä ei enää määrätä.
  • Ei käytetä omiin menoihin edes perheen kanssa. Niihin haetaan ”lomaa” eli väliaikaista vapautusta koulutyöstä. Oma opettaja voi myöntää vapautuksen (lv 1-5 pv, rehtori yli 5 pv) ja merkitä sen Wilmaan (LUPA).

KORONAVAROTOIMI

  • Käytetään, kun lapsi on kotona korona-altistuksen vuoksi (omaehtoinen karanteeni).

LUVATON POISSAOLO

  • Käytetään, kun lapsi on ilman hyväksyttävää syytä pois koulusta.

 

 

Tiedote päättöarvioinnista/ Wilma-viesti 27.8.2021 (Jokivarren koulu ja Orimattilan yhteiskoulu)

PÄÄTTÖARVIOINTI 

Päättöarviointi kuvaa, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen päättyessä. Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä. Kriteerit on laadittu arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Kriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta ja aineenopettajat tiedottavat niistä. 

Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti. 

Niiden oppiaineiden tavoitteiden, joiden osalta osaaminen on osoitettu vuosiluokilla 7 ja 8, arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehtäessä. Päättöarviointi tehdään, kun oppiaineen opetus päättyy. Sen jälkeen ei voi antaa täydentäviä näyttöjä. 

Poissaolot eivät suoraan vaikuta arvosanaan, mutta koska arvosana perustuu näytettyyn osaamiseen, johtavat huomattavat poissaolomäärät usein näyttöjen puuttumiseen ja voivat laskea arvosanaa tai johtaa siihen, ettei päättöarvosanaa voida muodostaa, jolloin päättötodistuksen saaminen viivästyy. 

Osa päättöarvosanoista annetaan tiedoksi jo seitsemännen ja kahdeksannen luokan lukuvuositodistuksissa. Seitsemännen luokan lukuvuositodistukseen merkitään taito- ja taideaineiden päättöarvosanat liikuntaa ja syventäväksi taito- ja taideaineen valinnaiseksi valittua ainetta lukuun ottamatta. Historian päättöarvosana merkitään kahdeksannen luokan lukuvuositodistukseen. Mikäli huoltajan mielestä päättöarvosana on virheellinen, voi hän hakea siihen oikaisua kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. 

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) suhteessa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin, ei päättöarvioinnin kriteereihin. 

Lisätietoja antavat 

  • aineenopettajat oman aineensa arviointikriteereistä, -menetelmistä ja -periaatteista 
  • oppilaanohjaajat päättöarvioinnin vaikutuksesta jatko-opintoihin 
  • rehtorit päättöarvioinnin oikaisusta 

Laajemmin päättöarvioinnista voi lukea Orimattilan perusopetuksen opetussuunnitelmasta: https://peda.net/orimattila/peruskoulut/opetussuunnitelma/ol3/6oojoap/6pp 

Päättöarvioinnin oppiainekohtaiset kriteerit löytyvät kunkin oppiaineen kohdalta opetussuunnitelman luvusta 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7 - 9: https://peda.net/orimattila/peruskoulut/opetussuunnitelma/ol3/luku15/15-4_oppiaineet 

 

 

Kevätlukukausi 2022 alkaa lähiopetuksessa

Tervetuloa aloittamaan kevätlukukausi 2022 

  

Orimattilan peruskouluissa kevätlukukausi aloitetaan maanantaina 10.1.2022 lähiopetuksessa. Koulutyö käynnistyy lukujärjestyksen mukaisesti. Seuraamme tiiviisti valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia ja määräyksiä opetuksen järjestämisestä.  

 

Päijät-Soten alueen koronayhteistyöryhmän suosituksesta maskien käyttösuositus Orimattilan kouluissa on edelleen voimassa myös kevätlukukauden alkaessa. Maskin käyttösuositus koskee alakoululaisia neljäsluokkalaisista alkaen (yhdysluokissa myös 3.-luokkalaisia), kaikkia yläkoululaisia, ylä- ja alakoulujen koko henkilökuntaa sekä koulujen tiloissa vierailevia. Maskin käyttösuositus koskee myös koulukuljetuksia.  

  

Tartuntatautilain mukaan edelleen huolehditaan opetustilojen tehostetusta puhdistuksesta, käsihygieniasta ja väljyydestä. Koulupäivän aikana opetuksessa hyödynnetään niin sisä- kuin ulkotiloja. Toimintaa rytmittämällä ja siirtymiä porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan oman opetusryhmän kanssa ja lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan pyritään välttämään opetusryhmien sekoittumista yli luokka-asterajojen koulupäivän tai -viikon aikana. Kodin ja koulun yhteistyö, vanhempainillat ja muut ryhmäkokoontumiset toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksin.  

  

Jos huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei pidä mennä kouluun. Ko­ro­na­ta­paus­ten yk­si­tyis­koh­tais­ta jäl­ji­tys­tä kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tus­pai­kois­sa ei enää teh­dä. Koronatapauksissa toimitaan hyvinvointiyhtymän ohjeiden mukaisesti: Koronavirus - Päijät-Sote (paijat-sote.fi) 

  

Orimattilan perusopetuspalvelut päivittää koronapandemiatilanteeseen liittyviä toimintaohjeitaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän linjausten sekä valtakunnallisten ja alueellisten suositusten ja määräysten mukaisesti. 

  

Yhteistyöterveisin,  

  

Orimattilan perusopetuspalvelut,
opetus- ja kasvatusjohtaja Mika Silvennoinen
 

 

 

 

Tärkeitä päivämääriä

3. jakso

MA 1.12.
Jakson 1. päivä
TO 2.12. Rästikoe 2.tunnilla
PE 3.12. Itsenäisyysjuhla
KE 8.12. Rästikoe 2. tunnilla
MA 13.12. Lucia-juhla
MA 20.12. Välkkäkahvila
KE 22.12. Joulujuhlapäivä 8.15-12.15
TO 23.12.-9.1. Joululoma
MA 10.1. Kevätlukukausi alkaa
Ma 17.1. Välkkäkahvila
VKO 3 9. luokkien yrityskylävierailut
TO 20.1. 9. luokkien vanhempainilta
TI 8.2. Jakson viimeinen päivä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä