9.lk

Yrittäjyyskasvatus eri oppiaineissa

Opetussuunnitelmassa yksi laaja-alaisen osaamisen osalueista on työelämätaidot ja yrittäjyys. Orimattilassa laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on kirjoitettu sisälle eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin. Yhdeksännellä luokalla työelämätaidot ja yrittäjyys voi tulla esille useissa oppiaineissa; äidinkielessä ja vieraissa kielissä, opossa, yhteiskuntaopissa, kaikkien oppiaineiden itsearvioinneissa. Koulukohtaisesti oppilaiden vastuuttaminen ja yrittäjyyskasvatuksellisten taitojen parantaminen voi tapahtua koulun sisäisissä vapaaehtoisissa vastuutehtävissä (esim. av-tiimi, robotiikkakerho, tukioppilastoiminta, välkkäritoiminta).

Oppilaskunta

Kummassakin yläkoulussa toimii oppilaskunta. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus äänestää, ketä oppilaita toimii oppilaskunnan hallituksessa. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi hallitukseen. Oppilaskunnan hallitukselta kysytään säännöllisesti mielipidettä koulun toiminnan kehittämiseen ja oppilaskunnan hallitus tekee läheistä yhteistyötä opettajakunnan kanssa ohjaavien opettajien ohjauksessa.

Työelämään tutustuminen

Kummassakin yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset oppilaat tutustuvat kaksi viikkoa työelämään koulun ulkopuolisella työnantajalla. Työhöntutustumispaikka on pääsääntöisesti molemmilla viikoilla sama. Oppilaat hankkivat työpaikkansa itse. Opot avustavat tarvittaessa. Työelämään tutustumisen tavoitteena on tukea oman tulevaisuuden suunnittelua ja koulutukseen hakeutumista yhteishaussa.

Yrittäjyyskasvatus valinnaisaineena

Yrittäjyyskasvatusta voidaan tarjota valinnaisaineena molemmissa yläkouluissa. Toistaiseksi yrittäjyyskasvatus on valikossa "puolipitkät valinnaiset", jotka päätetään vuosittain kouluittain. Mikäli oppilas valitsee yrittäjyyskasvatuksen, on hänellä sitä valinnaisena sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Yrittäjyyskasvatuksen sisältöinä ovat mm. omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen, työnhakuasiakirjojen tekeminen ja hyödyntäminen, ryhmätyö- ja projektitaitojen harjoitteleminen, oman talouden hallinta, yrityselämään tutustuminen. Yrittäjyyskasvatuksen valinneille pyritään järjestämään työelämään tutustumista laajennetusti.

Yläkoulun yrityskylä

Orimattilan kaupunki osallistuu Lahteen perustettavaan yläkoulun yrityskylään viemällä yhdeksännet luokat tutustumaan sinne. Yrityskylä-konseptiin kuuluu myös koululla pidettäviä ennakko-oppitunteja.

Ulkopuolisen toimijan kanssa tehtävä yhteistyö

Yhdeksäsluokkalaisille pidetään yrittäjyydestä oppitunteja yhteiskuntaopissa tai opossa vuosittain sovittavan ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä. Toistaiseksi yhteistyötä on tehty esim. Orimattilan yrittäjien ja Ampun 4h-yhdistyksen kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä