8.lk

Yrittäjyyskasvatus eri oppiaineissa

Opetussuunnitelmassa yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista on työelämätaidot ja yrittäjyys. Orimattilassa laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on kirjoitettu sisälle eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin. Kahdeksannella luokalla työelämätaidot ja yrittäjyys voivat tulla esille useissa oppiaineissa.

Oppilaskunta

Kummassakin yläkoulussa toimii oppilaskunta. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus äänestää, ketä oppilaita toimii oppilaskunnan hallituksessa. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi hallitukseen. Oppilaskunnan hallitukselta kysytään säännöllisesti mielipidettä koulun toiminnan kehittämiseen ja oppilaskunnan hallitus tekee läheistä yhteistyötä opettajakunnan kanssa ohjaavien opettajien ohjauksessa.

Työelämään tutustuminen

Kummassakin yläkoulussa tutustutaan työelämään kahdeksannella luokalla. Orimattilan yhteiskoulussa oppilas on kaksi koulupäivää koulun keittiössä ja siistijöiden apuna. Jokivarren koulussa oppilaat ovat tutustumassa työelämään koulun siistijöiden mukana. Jokivarren koulun erityisoppilailla on mahdollisuus tutustua työelämään koulun ulkopuolella.

Yrittäjyyskasvatus valinnaisaineena

Yrittäjyyskasvatusta voidaan tarjota valinnaisaineena molemmissa yläkouluissa. Toistaiseksi yrittäjyyskasvatus on valikossa "puolipitkät valinnaiset", jotka päätetään vuosittain kouluittain. Lukuvuonna 2018-19 valinnaisaine toteutuu Orimattilan yhteiskoulussa ja sen sisältö on rakennettu yhdessä Orimattilan yrittäjien edustajien kanssa. Mikäli oppilas valitsee yrittäjyyskasvatuksen, on hänellä sitä valinnaisena sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Yrittäjyyskasvatuksen sisältöinä ovat mm. omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen, työnhakuasiakirjojen tekeminen ja hyödyntäminen, ryhmätyö- ja projektitaitojen harjoitteleminen, oman talouden hallinta, yrityselämään tutustuminen. Yrittäjyyskasvatuksen valinneille pyritään järjestämään työelämään tutustumista laajennetusti.

Yritysvierailupäivä

Kummassakin yläkoulussa järjestetään vuosittain yritysvierailupäivä, jossa kaikki kahdeksannen luokan oppilaat vierailevat paikallisissa yrityksissä. Yritysvierailupäivän ajankohta pyritään systematisoimaan molemmissa yläkouluissa kevättalvelle tai keväälle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä